VSPA0521c Patolog. anatomie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Lžičařová (cvičící)
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (cvičící)
MUDr. Alžběta Sirotková (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
MUDr. Karel Veselý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
Eva Benešová (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Obecná patologie
 • 1.-2. Metody patologie základní nomenklatura, pitva, biopsie, cytologie
 • 3.-4. Smrt, nekróza, metabolické a degenerativní choroby
 • 5.-6. Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • Zánět 7.-8. typy a charakteristiky, 9. specifické a granulomatózní záněty
 • 10. Adaptace a proliferace hypertofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná 11. onkogeneze, klasifikace nádorů, 12. nádory mezenchymové, 13.-14. epitelové, 15. neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.