VSPA0521c Patologická anatomie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
3/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Sylva Hotárková (cvičící), prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (zástupce)
MUDr. Jarmila Klusáková (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (cvičící)
MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marta Ježová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Iva Svobodová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Iva Horáková (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
MUDr. Bronislava Slaná (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
MUDr. Mojmír Moulis (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
MUDr. Jitka Hausnerová (cvičící)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Mazanec (cvičící)
MUDr. Katarína Múčková (cvičící)
MUDr. Ondřej Souček (cvičící)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (cvičící)
Eva Benešová (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Bc. Milan Votava
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPA0521c/01: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/02: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/03: Po 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/04: Po 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/05: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/06: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/07: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/08: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/09: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/10: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/11: Čt 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/12: Čt 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/13: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/14: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/15: St 8:00–11:30 N01007
VSPA0521c/16: St 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/17: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/18: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/19: Pá 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/20: Pá 8:00–11:30 N01008
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III p && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && ( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. || STLM0421c Lékařská mikrobiologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Osnova
 • Obecná patologie
 • Definice oboru, význam patologie v současné medicíně.
 • Metody patologie: pitva, korelace klinicko patologické diagnózy, bioptické vyšetření, způsoby odběru a fixace materiálu.
 • Cytologické vyšetření.
 • Nemoc, její definice, charakteristika, průběh. Příčiny zevní, vnitřní. Prevence.
 • Zánik organismu, smrt klinická, biologická. Známky smrti.
 • Regresivní změny, nekróza: druhy, příčiny. Atrofie: prostá, numerická. Základní příčiny. Dystrofie: poruchy metabolismu bílkovin, glycidů, tuků, vody, minerálů a pigmentů.
 • Zánět: definice, projevy místní a celkové, makroskopické a mikroskopické. Příčiny a formy zánětu, klasifikace, názvosloví. Poruchy imunity, transplantace.
 • Progresivní změny. Regenerace, reparace, hojení ran. Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie. Pseudotumory: cysty, pseudocysty, zánětlivé tumory. Poruchy embryonálního vývoje.
 • Nádor: definice, obecné vlastnosti, příčiny vzniku, prekancerózy. Biologická povaha nádorů: nádory benigní, maligní, nejisté biologické povahy. Systematika nádorů: epitelové, mezenchymální, hemoblastózy a lymfomy, neuroektodermální, germinální, smíšené, choriokarcinom, mezoteliom. Speciální patologie
 • Onemocnění srdce, oběhu krve a lymfy: Srdeční vady vrozené, získané, změny tvaru a velikosti srdce, patologický obsah perikardu, záněty, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu. Projevy oběhové nedostatečnosti. Hypertenzní choroba. Nemoci tepen a žil: arterioskleróza, výdutě, záněty, odchylky v množství a složení krvé, anémie, polycytémie. Místní poruchy oběhu: trombóza, embolie. Krvácení. Poruchy oběhu. Lymfadenitidy. Nádory.
 • Onemocnění dýchacího traktu: Patologie horních cest dýchacích: rýma, záněty dutin, hrtanu, průdušek, změny průsvitu, nádory nepravé a pravé. Změny vzdušnosti plic, cirkulační poruchy (venostáza, edém, indurace, infarkt, embolie), zaprášení plic. Záněty plic povrchové, intersticiální a specifické (TBC). Nádory plic. Patologie pleury.
 • Onemocnění zažívacího traktu: Patologie dutiny ústní, hltanu, tonzil a jícnu. Gastritidy, vředová choroba, nádory žaludku. Patologie střev: poruchy cirkulace, záněty. Apendicitida, malabsorpční syndrom. Získané změny polohy a průsvitu střeva: ileus, kýly, nádory. Záněty pobřišnice a patologický obsah dutiny břišní.
Literatura
 • MAČÁK, Jiří. Obecná patologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 189 s. ISBN 8024404362. info
 • MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně, celkem 3 hodiny
Praktika: pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Praktická cvičení přednášky se vzájemně doplňují. Přednášky poskytují přehlednou informaci o předmětu včetně obrazové dokumentace. Praktická cvičení doplňují přednášky o upřesňující informace, histopatologii a pitvu. Součástí výukových materiálů jsou i naše výukové internetové stránky.
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.