VSPA0521c Patolog. anatomie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
3/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
Eva Benešová (pomocník)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Dvořák, CSc. (cvičící), prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (zástupce)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Sylva Hotárková (cvičící), prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (zástupce)
Jarmila Jelínková (pomocník)
MUDr. Jarmila Klusáková (cvičící), prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (zástupce)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Lžičařová (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (cvičící)
MUDr. Pavla Rotterová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. MVDr. Dalibor Stratil (cvičící)
MUDr. Iva Svobodová (cvičící)
MUDr. Marcela Vagundová (cvičící)
MUDr. Bc. Milan Votava (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Iva Horáková (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
MUDr. Bronislava Slaná (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Bc. Milan Votava
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPA0521c/01: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/02: Po 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/03: Po 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/04: Po 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/05: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/06: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/07: Út 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/08: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/09: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/10: Čt 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/11: Čt 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/12: Čt 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/13: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/14: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0521c/15: St 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/16: St 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/17: Pá 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/18: Pá 8:00–11:30 P01014
VSPA0521c/19: Pá 8:00–11:30 N01008
VSPA0521c/20: Pá 8:00–11:30 N01008
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II -p || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III p && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika 1 && ( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie || STLM0421c Lékařská mikrobiologie )
Anatomie (zkouška) Histologie a embryologie (zkouška) Fyziologie (zkouška)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Obecná patologie
 • 1.-2. Metody patologie základní nomenklatura, pitva, biopsie, cytologie
 • 3.-4. Smrt, nekróza, patologie buňky, metabolické a degenerativní choroby
 • 5.-6. Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • Zánět 7.-8. typy a charakteristiky, 9. specifické a granulomatózní záněty
 • 10. Adaptace a proliferace hypertofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná 11. onkogeneze, klasifikace nádorů, 12. nádory mezenchymové, 13.-14. epitelové, 15. neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
Literatura
 • MAČÁK, Jiří. Obecná patologie. Olomouc, 2002. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patanat/index.html
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. PAÚ Fakultní nemocnice u Svaté Anny a na PAÚ Fakultní nemocnice Brno-Bohunice (II. PAÚ)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.