BSPP011 První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Zásady první pomoci při různých stavech náhlé poruchy zdraví, - obvazová technika, - organizace první pomoci na místě nehody (v terénu,v domácnosti, vezdravotnickém zařázení, - transport raněných, - úrazy elektrickým proudem, teplem , chladem a tlakem,intoxikace, krvácivé stavy, úrazy hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, genitálu, kostí a kloubů při šokových stavech, poruchách vědomí a bezvědomí.
Literatura
  • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
  • TECL, František. Moderní dětská traumatologie, první pomoc a prevence. Zdravotnické noviny, Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 1998, roč. 47, č. 28, s. 1-3. ISSN 0044-1996. info
  • ZEMAN, Karel, A. BŘEZINA a P. KELOVSKÝ. Neodkladná resuscitace kardiálních příhod. Cor Vasa, 1995, roč. 37, č. 2, s. 125-133. ISSN 0010-9650. info
  • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.