BSPP011 První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Plán studia: & Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí (přednáška - 2 hod.) & Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria dělení, ošetření (přednáška + cvičení 1 hod.) & Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základní obvazová technika (přednáška 1 hod. + cvičení 2 hod.) & Bezvědomí, základy resuscitace, Safarovo schema, pomůcky k zajištění volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti (přednáška, 2 hodiny + cvičení 4 hodiny) & Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T (přednáška 2 hodiny) & Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma (přednáška 2 hodiny) & Poškození chladem - celkové, místní, poleptání - kyselinou, louhem (přednáška 2 hodiny) & Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření (1 hod. přednáška + 1 hod. cvičení) & Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. (přednáška 2 hod.) & Polytrauma, tonutí, intoxikace (přednáška 1 hod. + cvičení 1 hod.) & PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma.... (přednáška 2 hod.) & Případové studie k probraným tématům (2 hodiny) )
Literatura
  • Beránková, M.; Fleková, A.; Holzhauserová, B. První pomoc. Praha: Informatorium, 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8
  • Bydžovsky, J. První pomoc. 2., přepracované vydání. Praha: Grada, 2004. 76 s. ISBN 80-247-0680-0.
  • Ertlová, F.; Mucha, J.; Miklica, J. Přednemocniční neodkladná péče. Brno: IDV PZ, 2000. 304-313 s. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7.
  • Drábková, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002. 308 s. ISBN 80-247-0419-6.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.