BOGO0121c Geometrická optika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Miloš Jákl (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
Ing. Miloš Jákl
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka geometrické (paprskové) optiky vychází v podstatě ze základních principů geometrie. Řeší zákonitosti šíření světelného paprsku optickým prostředím a rozhraními optických prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi a geometrií plochy na jejich rozhraní. Rozsah předmětu je přizpůsoben potřebám bakalářského studia optometrie.
Osnova
  • 1. Zákony geometrické optiky, index lomu prostředí, index lomu vzduchu, vzájemné vztahy. 2. Disperze, Abbéovo číslo, katalogy optických materiálů. 3. Fermatův princip, odvození zákona lomu a odrazu z tohoto principu. 4. Planparalelní destička, hranol pro lom. 5. Minimální deviace, použití, optický klín. 6. Zobrazení kulovou plochou obecně a v paraxiálním prostoru. 7. Základní body jedné kulové plochy. 8. Zobrazení soustavou kulových ploch, polohy základních bodů soustavy, ohniskové vzdálenosti. 9. Zobrazovací rovnice (pro paraxiální prostor) Newtonova, Gaussova, obecná. 10. Zobrazení čočkou tlustou, tenkou. 11. Reálné zobrazení čočkou tlustou (tenkou). 12. Zobrazení soustavou čoček. 13. Omezení paprskových svazků v optické soustavě. Zobrazovací rovnice Gullstrandova. 14. Stručné zopakování probrané látky.
Literatura
  • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.