BOGO0121c Geometrická optika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jan Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:40 KOM 257
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení dokáže student interpretovat a demonstrovat praktické pokusy geometrické (paprskové) optiky vycházejících v podstatě z jejich základních principů a zákonů. Řeší zákonitosti šíření světelného paprsku optickým prostředím a rozhraními optických prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi a geometrií plochy na jejich rozhraní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto cvičení dokáže student:
- interpretovat a demonstrovat praktické pokusy geometrické (paprskové) optiky vycházejících v podstatě z jejich základních principů a zákonů.
Osnova
 • Zákony geometrické optiky, index lomu prostředí, index lomu vzduchu, vzájemné vztahy
 • Disperze, Abbéovo číslo, katalogy optických materiálů
 • Fermatův princip, odvození zákona lomu a odrazu z tohoto principu
 • Planparalelní destička, hranol pro lom
 • Minimální deviace, použití, optický klín
 • Zobrazení kulovou plochou obecně a v paraxiálním prostoru
 • Základní body jedné kulové plochy
 • Zobrazení soustavou kulových ploch, polohy základních bodů soustavy, ohniskové vzdálenosti
 • Zobrazovací rovnice (pro paraxiální prostor) Newtonova, Gaussova, obecná
 • Zobrazení čočkou tlustou, tenkou
 • Reálné zobrazení čočkou tlustou (tenkou)
 • Zobrazení soustavou čoček
 • Omezení paprskových svazků v optické soustavě
 • Stručné zopakování probrané látky.
Literatura
  doporučená literatura
 • Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV 1956
  neurčeno
 • Hafekorn, H., Richter, W.: Synthese optischer systeme, VEB Berlin 1984
 • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
 • Fuka, J., Havelka, B.: Optika a atomová fyzika I, SPN 1961
 • Baudyš, A.: Technická optika, ČVUT-FS 1990
Výukové metody
Cvičení - výpočet příkladů optického zobrazení, diskuse. Dálková online výuka do odvolání, využitím MS Teams.
Metody hodnocení
2 zápočtové písemky - v polovině a na konci semestru. Nutný je minimálně poloviční počet bodů (z každé písemky) k získání zápočtu. Ve zkouškovém možno absolvovat opravný zápočtový test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.