MPOO0943c Optometrie I cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Zdeňka Mašková (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
MUDr. Jan Richter (cvičící)
Garance
MUDr. Zdeňka Mašková
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Předpoklady
MPOO0842c Optika-optometrie II-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty a přístrojovým vybavením optometristického pracoviště a z možnostmi vyšetřování refrakčních vad a poruch; seznámení s jednotlivými přístroji k vyšetření, způsob použití, principy vyšetřovacích metod a technickou dokumentací.
Osnova
  • Indikace a kontraindikace v aplikaci kontaktních čoček, typy kontaktních čoček Topografie rohovky a metodika měření Měření kontaktních čoček, skladování, uchovávání, výroba kontaktních čoček Vliv kontaktních čoček na oko, poškození oka kontaktní čočkou Nové typy a materiály kontaktních čoček, péče o kontaktní čočku Speciální kontaktní čočky Příčiny anoftalmu, druhy očních protéz, ektoprotézy Výroba, použití a péče o oční protézy, oční formátory
Literatura
  • ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Malé refrakční vady. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 2, s. 6-7. ISSN 1211-233X. info
  • ANTON, Milan a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční vady , jejich vývoj, charakteristika a korekce. Česká a slovenská oftalmologie. 1998, roč. 54, č. 2, s. 131-135. ISSN 1211-9059. info
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.