MPOO0943c Klinická optometrie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Mgr. Sylvie Petrová (cvičící)
Garance
Mgr. Sylvie Petrová
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 N02902
Předpoklady
MPOO0842c Optika-optometrie II-cvič.
MPOO0842c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student ovládat vyšetřovací metody a práci s přístrojovým vybavením optometristického pracoviště. Bude ovládat posouzení a předkládat racionální rozhodnutí při vyšetřování refrakčních vad a poruch. Student bude ovládat způsoby použití přístrojů optometrického pracoviště, principy vyšetřovacích metod a vést technickou dokumentací.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu:
- ovládat způsoby použití přístrojů optometrického pracoviště, principy vyšetřovacích metod a vést technickou dokumentací.
Osnova
 • Indikace a kontraindikace v aplikaci kontaktních čoček, typy kontaktních čoček.
 • Topografie rohovky a metodika měření Měření kontaktních čoček, skladování, uchovávání, výroba kontaktních čoček.
 • Vliv kontaktních čoček na oko, poškození oka kontaktní čočkou.
 • Nové typy a materiály kontaktních čoček, péče o kontaktní čočku, speciální kontaktní čočky.
 • Příčiny anoftalmu, druhy očních protéz, ektoprotézy.
 • Výroba, použití a péče o oční protézy, oční formátory.
 • Korekce slabozrakých a sociální oftalmologie.
 • Nádory.
 • Neurooftalmologie.
 • Pracovní oftalmologie a ergonomie vidění.
 • Poruchy binokulárního vidění.
 • Obrny okohybných svalů.
 • Fluorescenční angiografie.
 • Onemocnění očnice
 • Onemocnění živnatky a sítnice
 • Operace katarakty
 • Nové techniky a trendy v chirurgii katarakty
 • Současné možnosti korekce afakie
 • Typy a materiály nitroočních čoček
 • Přístrojové a nástrojové vybavení
 • Dřívější a současné metody korekce refrakčních vad
 • Excimer laser
 • Korekce refrakčních vad metodami intraokulárních chirurgických výkonů
 • Elektrofyziologické metody /ERG, VEP/
 • Ultrazvuk
 • Test kontrastní citlivosti
 • Rohovková topografie-EYE SYS
 • Endoteliální mikroskopie
 • Pachymetrie
Literatura
 • Kolín, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha :
 • Rozsíval Pavel e. al.: Oční lékařství, Galén 2006, ISBN
 • ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Malé refrakční vady. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 2, s. 6-7. ISSN 1211-233X. info
 • ANTON, Milan a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční vady , jejich vývoj, charakteristika a korekce. Česká a slovenská oftalmologie. 1998, roč. 54, č. 2, s. 131-135. ISSN 1211-9059. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, teoretická příprava, opakování, stáž
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.