MFPY091 Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Martin Perna (pomocník), doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (zástupce)
PhDr. Lubomír Pilař (pomocník), doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. (pomocník), prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (zástupce)
PhDr. Alena Filová, Ph.D. (pomocník), doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 13:00–14:40 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci daného předmětu jsou prohlubovány a rozšiřovány znalosti získané v rámci bakalářského studia.Důraz je kladen na speciální psychiatrii. Jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody. Studenti jsou také seznámeni s obecnou problematikou duševního zdraví a některými specielními tématy, vč. komunikačních dovedností s psychicky nemocným.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Psychózy a jejich problematika. Klasifikace duševních poruch. Vyšetřovací metody v psychiatrii. Biologické léčebné metody. Krizová intervence. Linka naděje - první psychiatrická pomoc. Psychosomatická medicína. Problematika dětské psychiatrie. Význam rodiny v rámci psychiatrie. Poruchy příjmu potravy. Problematika závislosti na psychoaktivních látkách. Problematika neurozoologie. Komunikace a etika.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem.
Informace učitele
Rozpis psychiatrie pro V. ročník výuky magisterského studia Zdravotní vědy /fyzioterapie, výživa člověka, optometrie/ vyvěšen před sekretariátem Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Přednášky se konají každé pondělí ve 13,00 hod.-14,45 hod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.