BFER051c Ergoterapie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Vlastimila Gärtnerová (cvičící), MUDr. Jitka Svobodová (zástupce)
Věra Meixnerová (cvičící)
Mgr. Hana Polonyiová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–12:30 N04903
Předpoklady
BFKF041p Klinická fyziologie - přednášk && BFOR041 Ortopedie && BFNE0422p Neurologie, neurofyz.II-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základy v ergoterapii, praktické i teoretické. Praktické postupy v ergoterapii u pacientů vedle léčebné rehabilitace umí prakticky použít u různých skupin pacientů všech věkových hranic.
Osnova
 • Praktika - sledují náplň přednášek
 • 1.Teorie ergoterapie - definice ergoterapie jako prostředku léčebné rehabilitace; postavení a úkoly ergoterapie, práce s pacienty v ergoterapii
 • 2.Rozdělení ergoterapie - cílená, kondiční, výchova k soběstačnosti a samostatnosti; vymezení pojmů, úkoly
 • 3.Soběstačnost a samostatnost - úkoly a možnosti u různých postižení; komplexní pomůcky
 • 4.Ergoterapie v pediatrii - postižení, motoriky, psychomotorický vývoj; úloha her a hraček v ergoterapii, neurofyziologické techniky
 • 5. Ergoterapie v neurologii - erogoterapie při postižní perif. nervů; erogoterapie při postižení CNS
 • 6.Ergoterapie u cévních mozkových příhod - soběstačnost, samostatnost, cílená ergoterapie; problematika afatiků v erogoterapii
 • 7.Ergoterapie v psychiatrii - funkční a kondiční erogoterapie; kreativní činnosti, soběstačnost, pomůcký
 • 8.Ergoterapie v geriatrii - zvláštnosti erogoterapie u různých skupin vyššího věku; kondiční a kreativní činnosti, soběstačnost, pomůcky
 • 9.Zvláštnosti ergoterapie při postižení ruky - možnosti cílené ergoterapie při různých postiženích ruky; kompenzační pomůcky
 • 10.Ergotestin, návaznost na erogoterapii - návaznost ergoterapie na prac. rehabilitaci; modelové činnosti, předpracovní výcvik
Literatura
 • PFEIFFER, J. Ergoterapie. 1. a 2. díl. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1989. 196 s.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.