aZLHE0711c Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Jochová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. || aZLLM0522p Lék.oral.mikrobiologie II -př. ) && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && aZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && aZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Pre-requisites according to the study schedule, seminars, tests
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course, students will have practical skills for the measurements of nutritional behaviors, for the ergonomic approach in the creation of workplaces in stomatology offices and the simple physical exercieses reduced the overload from the non-physiologic positions. Students will be able to offer the primary prevention consulting concerned on the oral health. Students will know the ways of motivation of smokers to quit and possibilities of the special support of the treatment of the dependent smokers;>p< Students will know the most important respiratory diseases and their speficic influence as the health risk for dentists. They will understand and realize the right approaches for decontamination, desinfection and sterilisation of medical instruments contaminated by the biologic materials. Students will understand and realize the control of nosocomial infectious diseases.
Výstupy z učení
At the end of the course, students will:
- have practical skills for the measurements of nutritional behaviors, for the ergonomic approach in the creation of workplaces in stomatology offices and the simple physical exercieses reduced the overload from the non-physiologic positions.
- be able to offer the primary prevention consulting concerned on the oral health.
- know the ways of motivation of smokers to quit and possibilities of the special support of the treatment of the dependent smokers;
- know the most important respiratory diseases and their speficic influence as the health risk for dentists.
- understand and realize the right approaches for decontamination, desinfection and sterilisation of medical instruments contaminated by the biologic materials.
- understand and realize the control of nosocomial infectious diseases.
Osnova
 • Seminars, practices, field experience:
 • SMOKING AND HEALTH: smoking as the most important preventable single risk factor of premature morbidity and mortality. Smokeless tobacco. Health consequences of involuntary exposure to cigarette smoke. Smoking and dental health (caries, parodontitis, oral cancer): epidemiology, mechanisms of action.
 • SMOKING CESSATION IN THE DENTAL OFFICE: dependence on smoking as the psychiatric disease. 4A Program.
 • NUTRITIONAL CONSUMPTION, NUTRITIONAL STATUS: Methods for the evaluation of short - term (recall) and long-term (nutritional behavior)consumption (by questionnaire) use in individual and public health care. Methods for laboratory measurement. Anthropologic, clinical and laboratory methods for the assessment of nutritional status markers with the specific concern about the oral cavity.
 • THE MOST IMPORTANT PUBLIC HEALTH PROGRAMMES: Program WHO "Health 21", its goals in the primary prevention and in the dental health. Programs in the Faculty of Medicine MU: Five a Day, Elixir M, Nutrition Pyramid, Non-smoking is a Norm, Smoking and Me.
 • Field experience: DENTAL HYGIENE: Students will explain the causes of the dental caries and parodontitis to the pupils at primary schools; using the practical aid they will teach children the right methods of the dental hygiene.
 • HEALTH PROFESSIONAL RISKS: toxikology of mercury.
 • INFECTIOUS EPIDEMIOLOGY:
 • Specific prophylaxis – active immunization, passive immunization
 • Epidemiology and surveillance of nosocomial infections.
 • Epidemiological characteristics of airborne infections and prevention of their spreading.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kotulán J aj: Preventivní lékařství I, II. Lékařská fakulta MU, 1991,1992
 • https://www.cdc.gov
 • Infectious disease epidemiology. Edited by Ibrahim Abubakar - Ted Cohen - Helen Stagg - Laura C. Rodrigues. First published. Oxford: Oxford University Press, 2016. 379 stran. ISBN 9780198719830. info
  neurčeno
 • https://www.who.int/vaccine_safety/en/
 • Provazník K aj: Manuál prevence v lékařské praxi. 3.LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
Výukové metody
Practical training based on the theoretical knowledge.
Metody hodnocení
Control of the practice tasks, credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.