aZLHE0711p Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. || aZLLM0522p Lék.oral.mikrobiologie II -př. ) && aZLPA0622c Patologie II - cvičení && aZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && aZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && aZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Pre-requisites according to the schedule
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course, the student will be able to understand and to explain the import od the significant protective and risk factors and their attribution to the health protection and promotion on the both individual and public level, with the special concern on the oral health problems. The student will understand the main aims and priorities of primary prevention, especially in the human nutrition and physical activity, control of the autoagressive behaviors (smoking, alcohol and drug abuse) and creation the safe and ergonomic work place and environment. The student will know the markers of occupational diseases manifested clinicaly in the oral cavity. Based on the understanding of the principles of epidemic widespread of communicable diseases, the student will be able create and aplicate the right anti-epidemic control in his/her praxis.
Výstupy z učení
At the end of the course, the student will be able:
- to understand and to explain the import od the significant protective and risk factors and their attribution to the health protection and promotion on the both individual and public level, with the special concern on the oral health problems.
- to understand the main aims and priorities of primary prevention, especially in the human nutrition and physical activity, control of the autoagressive behaviors (smoking, alcohol and drug abuse) and creation the safe and ergonomic work place and environment.
- to know the markers of occupational diseases manifested clinicaly in the oral cavity.
- Based on the understanding of the principles of epidemic widespread of communicable diseases, the student will be able create and aplicate the right anti-epidemic control in his/her praxis.
Osnova
  • Hygiene, Preventive medicine – the scope, objectives, main principles. Health determinants, their combined influence and resulting effect. Prevention of diseases: forms, objectives, methods. Main preventable risk factors for cardiovascular diseases and cancer.
  • Dietary guidelines. Food pyramid. Specific nutritional factors in the oral health protection and promotion, their natural sources.
  • Occupational risks and prevention of occupational diseases: Occupational risk factors with the specific concern about the dental health. Markers of occupational exposure in the oral cavity. Mercury as an environmental and occupational risk; the contribution of dental health care to the total exposure to mercury. Specificity of dental health care during pregnancy. Occupational risks in working places of health professionals. Principles of the health protection of occupationally exposed workers.
  • Epidemiology of infectious diseases – generally: The basic knowlegde of epidemiology - understanding the epidemiological metodology (descriptive, analytic, experimental epidemiology). Chain of infection – epidemic process . The importance of environmental and social circumstances, intensity levels of the process of spreading. Global epidemiology, epidemiologic surveillance Programme of eradication and elimination of infectious diseases. Characterizing the epidemiological measurements and planing of actions for to facilitate minimalization of the diaseases spread (isolation, supervision). Desinfection, desinsection, deratization.
  • Epidemiology – parenteral infections Epidemiological characteristics of blood infections and prevention of their spreading.
Literatura
  • Provazník K aj.: Manuál prevence v lékařské praxi. 3. LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
  • Kotulán J aj: Preventivní lékařství I, II. Lékařská fakulta MU, 1991, 1992
Výukové metody
Lectures, seminars. The important part is the course "practical exercises".
Metody hodnocení
Obligatory seminars, continual written tests, oral exam includes both preventive medicine and epidemiology of communicable diseases.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.