BONR0341p Nauka o refrakci I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (přednášející)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Dětská oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (50,00 %), Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta (50,00 %)
Předpoklady
BOAF0232p Anatom.a fyziol. oka II-př. && BOAF0232c Anatom.a fyziol. oka II-cv.
BOAF0232p&&BOAF0232c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student použít získané vědomosti k dokonalé orientaci v problematice refrakčních vad oka a ve všech okolnostech, které s nimi souvisí. Aplikuje principy a kategorizuje souvislosti s geometrickou, přístrojovou a brýlovou optikou. Dokáže analyzovat jednotlivé refrakční stavy a okolnosti související, včetně stanovení hodnoty objektivní a subjektivní refrakce. Zdůvodní nejvhodnější způsob korekce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student:
- použít získané vědomosti k dokonalé orientaci v problematice refrakčních vad oka a ve všech okolnostech, které s nimi souvisí.
Osnova
 • Úvod do předmětu nauka o refrakci. Oční obtíže z refrakčních vad.
 • Příznaky refrakčních vad malých a velkých.
 • Zrakové potíže. Přídavné potíže. Vyšetřování a léčení refrakčních vad.
 • Refrakce oka
 • Refrakční systém oka. Refrakce rohovkové plochy. Refrakce čočky.
 • Redukované oko. Optické vady fyziologické : difrakce světla, chromatická aberace, chromatická diference zvětšení, sférická aberace, decentrace, periferní aberace, difrakční kruhy, stenopeické otvory. Optické vady oka patologické, druhy ametropie, povaha a výskyt refrakčních vad.
 • Anomálie refrakce
 • Hypermetropie : etiologie, optické podmínky, akomodace při hypermetropii, normální věkové změny, klinické příznaky a léčení.
 • Myopie : etiologie, progrese myopie, patologická myopie, optické vlastnosti, klinické příznaky, prognóza a profylaxe, léčení.
 • Astigmatismus : etiologie, druhy astigmatismu: pravidelný astigmatismus, příznaky a léčení, nepravidelný astigmatismus - druhy, příznaky, léčení.
Literatura
 • Doc. MUDr. Anton, CSc.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody, vyd. IDVPZ Brno, 1993
 • W. J. Benjamin: Clinical refraction, vyd. Philadelphia, London 1998
 • BERKE, Andreas a Peter MÜNSCHKE. Screening - prüfmethoden der Optometrie. [1. Aufl.]. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1996. 620 s. ISBN 3-922269-20-6. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BONR0341p