SP3893 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
4 týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3892 Speciálněpedagogická praxe diagnostická && NOW ( SP3883 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/studentka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe;
• orientovat se v užívaných intervenčních postupech;
• reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 141 s. ISBN 9788021054974. 2011. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. 1998. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada. 121 s. ISBN 9788024728636. 2009. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm. 300 s. ISBN 8072043307. 2004. info
Výukové metody
Studentky a studenti jsou povinni být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3893