SP4BP_SKOS Specializace: Komunikace sluchově postižených L, S

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 16:10–19:40 učebna 52
Předpoklady
SP4BP_SPS2 Specializace: Surdopedie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům jednooborového bakalářského studia speciální pedagogiky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení pojmů sluchově postižený, komunikační formy sluchových postižených posunky, mimika, gestikulace, znaky, daktylotika, písemný projev, mluvená řeč, odezírání, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, osvojování znakové zásoby,základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Osnova
  • 1. Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy slovní a neslovní podstaty u sluchově postižených 2. Komunikační přístupy užívané ve školách pro sluchově postižené 3. Daktylní abeceda jednoruční, dvouruční 4. Odezírání 5. Znakový jazyk, znakovaná čeština
Literatura
  • Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. Edited by Marie Růžičková. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 8072161601. info
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
Metody hodnocení
Předmět je určen výhradně studentům jednooborového studia speciální pedagogiky - specializace logopedie + surdopedie. Výuka je vedena především prakticky. Pravidelná účast nutná, protože cílem je osvojit si komunikační dovednosti při kontatku s jedincem se sluchovým postižením.
Navazující předměty
Informace učitele
Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují logopedi a surdopedi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.