SP4BP_SKOS Specializace: Komunikace sluchově postižených L, S

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/6/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:40–14:10 učebna 52
Předpoklady
SP4BP_SPS2 Specializace: Surdopedie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům jednooborového bakalářského studia speciální pedagogiky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení pojmů sluchově postižený, komunikační formy sluchových postižených posunky, mimika, gestikulace, znaky, daktylotika, písemný projev, mluvená řeč, odezírání, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, osvojování znakové zásoby,základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Osnova
  • Praktická výuka znakového jazyka a dalších vizuálně motorických způsobů komunikace sluchově postižených, osvojování znakové zásoby, vymezení terminologických pojmů - posunky, mimika, gestikulace, daktylotika, písemný projev sluchově postižených, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, tlumočnické služby, základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Literatura
  • Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. Edited by Marie Růžičková. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 8072161601. info
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
Metody hodnocení
Písemný test a praktická zkouška ze znakového jazyka a prstové abecedy.
Navazující předměty
Informace učitele
Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.