Vs8BP_VA1 Výtvarná akce 1

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Eisenhammerová (cvičící)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Susan Maly (cvičící)
Mgr. Hana Marvanová (cvičící)
Mgr. Júlia Zorkovská (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vs8BP_VA1/01: Út 10:15–12:50 učebna 15, S. Maly
Vs8BP_VA1/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Vs8BP_VA1/03: Út 15:45–18:20 učebna 15, S. Maly
Vs8BP_VA1/04: Po 17:35–20:10 učebna 14, H. Marvanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních informací o umění akce. Vymezení základních pojmů. Realizace individuálních nebo skupinových projektů
Osnova
  • Umělecko-historické souvislosti umění akce. "Scénář" akce Akce a její dokumentace Možnosti prezentace. Limity - realizovatelné a nerealizovatelné projekty. Možnosti využití pro učitele na různých stupních škol.
Literatura
    doporučená literatura
  • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
  • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Photo by H. Pospíšilová. V Olomouci: Votobia, 1999. 269 s. ISBN 80-7198-351-9. info
  • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění :několik příběhů. V Praze: Prostor, 1990. 158 s., [2. ISBN 80-85190-06-0. info
    neurčeno
  • Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: 1983. 240 s.
Výukové metody
Akce a interakce "na vlastní kůži"
Intervence ve školním, soukromém, veřejném prostoru
Konzultace
Metody hodnocení
- Příprava a realizace individuální či skupinové akce - Prezentace výchozích inspiračních zdrojů akce - Adekvátní dokumentace akce - Povinná předchozí konzultace námětů na akci s vyučujícím - Vypracování seminární práce objasňující motivy realizované akce a její vřazení do kontextu dějin akčního umění (rozsah 3600 znaků včetně mezer, povinné použití citací dle normy) - Závěrečná veřejná prezentace akce za účasti všech vyučujících předmětu - Přípustné jsou 2 absence
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.