RV2MP_3ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Slaný (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_3ZOS/01: Po 13:55–14:40 učebna 27, Po 14:50–15:35 učebna 27, A. Prokopová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student je po absolvování kurzu schopen hlubšího porozumění psychologickým souvislostem zátěžových, ohrožujících a krizových situací v životě člověka. Je schopen použít znalosti k plánování prevence popř. reparace takových situací.
Osnova
  • 1. Zátěž, stres, trauma, traumatizace, posttraumatická stresová porucha, rizikové a protektivní faktory. 2. Krize v rodině. Manželské krize. Rodina a rozvod. Rozvodová a porozvodová situace. 3. Výchova dítěte v rodině. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny. Psychická deprivace a její následky. 4. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 5. Rodina a nemoc. Rodina a psychická porucha. Návykové chování a rodina. 6. Úmrtí člena rodiny, situace ztráty blízkého člověka. 7. Možnosti psychologické pomoci v zátěžových event. ohrožujících situacích.
Literatura
  • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2004. 197 stran. ISBN 8024705869. info
  • Krizová intervence. Edited by Daniela Vodáčková. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9. info
  • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře, prezentování a diskutování vybraných témat; po dobu celého semestru student pracuje na vybraném seminárním úkolu.
Metody hodnocení
Podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu je odevzdání a prezentace seminárního úkolu.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. GJURIČOVÁ, Š., KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. Studijní texty; Sv. 3. Bibliogr.: s. 124. - Slovníček pojmů. - Pozn. ISBN 80-901424-7-8. MUFSON, S., KRANZ, R. O týrání a zneužívání : Straight talk ablout child abuse (Orig.). Translated by Eva Hauserová. Praha : Lidové noviny, 1996. 131 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-194-8. PERNEROVÁ, R. A. Tabu v rodinné komunikaci : o čem se v rodinách nemluví, ač by to bylo užitečné. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-363-3. PORTERFIELD, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu : Straight talk about post-traumatic stress, coping with the aftermath of trauma (Orig.). Translated by Miroslava Camutaliová. Praha : Lidové noviny, 1998. 143 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-262-6. Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení. 2., rozš. vyd. Praha : G plus G, 1999. 186 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-86103-21-8. SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-559-8. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.