BA_L2_dril Litevština 2 - dril

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Křivánková
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_L1_dril Litevština 1 - dril
Je nutné zapsat si zároveň kurz BA_L2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu intensivního cvičení se prohlubují a intensivně procvičují znalosti, získané při výkladu systému jazyka a na seminářích praktické litevštiny (BA_L2). Zaměření je především na komunikační kompetenci (rozšiřování slovní zásoby) a automatizaci gramatických souvislostí (soustavné procvičování skloňovacích, časovacích aj., vzorů s cílem naprosté automatizace jejich použití v mluveném projevu).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
komunikovat na základní témata;
skloňovat jména a časovat slovesa v různých časech a způsobech;
orientovat se v probrané slovní zásobě.
Osnova
  • Témata jako volný čas, rodina, profese.
  • Automatizace užívání nominálních syntagmat.
  • Automatizace užívání slovesných syntagmat.
Literatura
  • Lithuanian for beginners (Souběž.) : Po truputi : mokinio knyga : lietuviu kalba pradedantiesiems. info
  • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. 2 zvukové. ISBN 9955512199. info
  • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
Procvičování, práce ve dvojicích, samostatná práce.
Metody hodnocení
Práce v hodinách a písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.