FAVBKa120 Bakalářský projekt

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář věnovaný přípravě projektu bakalářské diplomové práce. Na konci kursu bude mít student k dispozici hotový projekt, na němž bude v případě jednooborového či hlavního studia dále pracovat v navazujících diplomových seminářích. Pro posluchače vedlejšího studia bude zpracovaný projekt konečným výsledkem, student však získá potřebné dovednosti pro své případné budoucí bádání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zpracovat projekt bakalářské práce, ať analytického, či výzkumného typu, zejména:
navrhnout pro bakalářskou práci vhodný pracovní název
formulovat základní výzkumné otázky a pracovní hypotézy
prostudovat dostupnou literaturu a prozkoumat dosavadní výsledky v řešení dané problematiky
ujasnit si metodu zkoumání
vytvořit si pracovní plán
promyslet strukturu práce a navrhnout její členění
definovat korpus zkoumaných filmů
sestavit základní seznam pramenů a sekundární literatury.
Osnova
  • Úvod
  • Návrh tématu
  • Studium sekundární literatury
  • Metodologie
  • Zpracování projektu
  • Závěrečná diskuse
Literatura
    neurčeno
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, individuální konzultace, domácí práce, bádání v knihovnách a archivech.
Metody hodnocení
Závěrečný pohovor nad zpracovaným projektem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FAVBKa120