HV_37a Diplomový seminář bakalářský

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 N43
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Předpokladem účasti v bakalářském diplomovém semináři je: 1) Katedrou přijaté zadání tématu a jeho zápis v IS MU; 2) Jmenování vedoucího diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář slouží k referování o diplomových tématech jednotlivých studentů a k případnému nasměrování ohledně metodologie, relevantních pramenů či literatury.
Výstupy z učení
Student musí prokázat schopnost odborně diskutovat na předložené téma
Osnova
  • Osnova předemětu není stanovena.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
semináře s referáty
Metody hodnocení
Výuka se koná každý týden podle rozvrhu. Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je: 1) Přijaté zadání tématu diplomové práce, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce; 2) minimálně 80% přítomnost na seminářích; 3) aktivní účast v diskusích; 4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků); 4) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu zpracování diplomového úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.