HV_781b Seminář "hudba období renesance" II.

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
( VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&((( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. )))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza )|| VHK_26 Bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 2 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/2, pouze zareg.: 0/2
Jiné omezení: Souhlas
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je věnován práci s prameny hudebními i nehudebními z období 1450-1630 se zaměřením na teritorium českých zemí. V rámci semináře by si studenti měli prohloubit schopnosti heuristické i ediční.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
vypracovat stav bádání pro zadaný tematický okruh (forma, autor, oblast)
edičně zpracovat skladbu v chorální a bílé menzurální notaci
Osnova
  • Hudební prameny - hudební inventáře - organologická ikonografie - hudební sociologie - heuristika - provozovací praxe - muzikologické databáze
Literatura
    povinná literatura
  • Jaromír Černý a kolektiv: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) / Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530), Koniasch Latin Press, Praha 2005
Výukové metody
semináře se skupinovými a individuálními projekty
Metody hodnocení
Závěrečná práce na vybrané téma, využívající původních a dosud málo reflektovaných pramenů.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět se nevyučuje
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_781b