HV_98a Seminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 N43
Předpoklady
HV_01a Úvod do hudební vědy && HV_02a Proseminář hudební vědy I. && HV_02b Proseminář II. && HV_801a Dějiny hudby I. A && HV_04 Hudební nauka && HV_05a Harmonie I. && HV_08 Intonace && HV_09 Sluchová analýza && HV_11a PVH
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se bude zabývat osobností skladatele Leoše Janáčka, jeho životními osudy a především tvorbou. Důraz bude kladen na skladatelovo hudebně dramatické dílo.
Výstupy z učení
Student bude schopen analyzovat Janáčkovo dílo a zařadit je do mezinárodního kontextu.
Osnova
  • Seminář bude zaměřen na rozbory děl po hudební a dramaturgické stránce, na práci s partiturou a nevyhne se ani problematice ediční. V rámci semináře budou prezentovány nejzajímavější audio a video nahrávky.
Literatura
  • ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a hudba 20. století - Janáček a verismus. Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 21-25. ISSN 1211-6866. info
  • TYRRELL, John. Janáček's Operas. London: Faber and Faber, 1992. info
  • PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Leoš Janáček [Přibáňová, 1984] [22245]. Praha: Horizont, 1984. info
  • VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček : život a dílo. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 385 s., [2. info
  • BROD, Max. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Hudební Matice Umělecké besedy, 1924. info
Výukové metody
seminář, diskuze, presentace referátů
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je v zimním semestru test a referát, v druhém pak seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_98a