LJBcB05 Četba Caesara I

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 U13
Předpoklady
LJBcA01 Latinská mluvnice I && NOW ( LJBcA02 Latinská mluvnice II ) || LJBcA02 Latinská mluvnice II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientaci v latinském textu Caesarových Commentationes de bello Gallico (v rozsahu předepsaném v seznamu povinné četby) a připravit je na postupovou zkoušku.
Po skončení kurzu má student:
mít osvojenou slovní zásobu přečteného latinského textu tak, aby ho bez pomoci slovníku dokázal adekvátně přeložit (procvičována je zejména volba odpovídajících ne-doslovných výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby, která působí zejména zpočátku studentům obtíže);
být schopen vysvětlit příslušné gramatické jevy v textu v rozsahu odpovídajícím předmětu Latinská mluvnice I a II.
Osnova
 • 1.-2. Primární gramatický rozbor textu.
 • 3.-4. Caesarem nejčastěji užívané gramatické jevy: ablativ absolutní, vazba akuzativu s infinitivem, vedlejší věty časové, nepřímá řeč apod.
 • 5.-8. Nácvik adekvátního českého překladu latinského originálu: rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním.
 • 9.-10. Intuitivní překlad z hlediska gramatiky dosud neznámých vazeb a konstrukcí.
 • 11.-12. Hledání odpovídajících výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby.
 • 13. Výklad kulturně-historických souvislostí.
Literatura
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Alfred Klotz. Přetisk 4. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1957. info
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Otto Seel. 3. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1977. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské. 1. soubor. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. info
 • MAURACH, Gregor. Caesar der Geschichtsschreiber. Kommentar für Schule und Studium. Münster: Aschendorff, 2003. ISBN 3-402-02166-8. info
 • ADCOCK, Frank, E. Caesar as Man of Letters. Cambridge. Cambridge University Press, 1956. ix, 114. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch I-IV, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1968. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch V-VIII, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1969. ISBN 3-425-04325-0. info
 • DOBESCH, Gerhard a Wolfgang WENK. Caesar: Kommentarband. 1. vyd. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. ISBN 3-209-00741-1. info
 • ROTHENBURG, Karl-Heinz von. Caesaris, e commentariis de bello Gallico, Bellum Helveticum. Edited by Gaius Iulius Caesar, Illustrated by Faber. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1997. 72 s. ISBN 3-12-667200-0. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
 • CHRIST, K. Caesar. Annäherungen an einen Diktator. München, 1994. info
 • STRASBURGER, H. Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen. Darmstadt, 1968. info
Výukové metody
Kurz je realizován jako seminář. Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku a on-line nápovědy dostupné v e-learningovém kurzu. Účast na výuce je povinná. Při výuce je připravený text skupinově překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Zápočet získává student na základě samostatného překladu krátkého úseku textu a za docházku a aktivní účast při výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný pro studenty jednooborového studia latiny a doporučený pro studenty dvouoborového studia latiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJBcB05