LJBcB06 Četba Caesara II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 T220
Předpoklady
LJBcB05 Četba Caesara && LJBcA02 Latinská mluvnice II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientaci v latinském textu Caesarových Commentationes de bello Gallico (v rozsahu předepsaném v seznamu povinné četby) a připravit je na postupovou zkoušku. Po skončení kurzu má student: mít osvojenou slovní zásobu přečteného latinského textu tak, aby ho bez pomoci slovníku dokázal adekvátně přeložit (procvičována je zejména volba odpovídajících ne-doslovných výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby, která působí zejména zpočátku studentům obtíže); být schopen vysvětlit příslušné gramatické jevy v textu v rozsahu odpovídajícím předmětu Latinská mluvnice I a II.
Osnova
 • 1.-2. Primární gramatický rozbor textu.
 • 3.-4. Caesarem nejčastěji užívané gramatické jevy: ablativ absolutní, vazba akuzativu s infinitivem, vedlejší věty časové, nepřímá řeč apod.
 • 5.-8. Nácvik adekvátního českého překladu latinského originálu: rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním.
 • 9.-10. Intuitivní překlad z hlediska gramatiky dosud neznámých vazeb a konstrukcí.
 • 11.-12. Hledání odpovídajících výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby.
 • 13. Výklad kulturně-historických souvislostí.
Literatura
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Alfred Klotz. Přetisk 4. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1957. info
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Otto Seel. 3. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1977. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské. 1. soubor. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. info
 • MAURACH, Gregor. Caesar der Geschichtsschreiber. Kommentar für Schule und Studium. Münster: Aschendorff, 2003. ISBN 3-402-02166-8. info
 • ADCOCK, Frank, E. Caesar as Man of Letters. Cambridge. Cambridge University Press, 1956. ix, 114. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch I-IV, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1968. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch V-VIII, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1969. ISBN 3-425-04325-0. info
 • DOBESCH, Gerhard a Wolfgang WENK. Caesar: Kommentarband. 1. vyd. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. ISBN 3-209-00741-1. info
 • ROTHENBURG, Karl-Heinz von. Caesaris, e commentariis de bello Gallico, Bellum Helveticum. Edited by Gaius Iulius Caesar, Illustrated by Faber. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1997. 72 s. ISBN 3-12-667200-0. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
 • CHRIST, K. Caesar. Annäherungen an einen Diktator. München, 1994. info
 • STRASBURGER, H. Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen. Darmstadt, 1968. info
Výukové metody
Kurz je realizován jako seminář. Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku a on-line nápovědy dostupné v e-learningovém kurzu a také plnit jednotlivé úkoly ve stejném kurzu (min. 75%), povinni jsou též výuky se účastnit. Při výuce je připravený text skupinově překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Zápočet získává student na základě úspěšného splněných úkolů v e-learningovém kurzu (75%) a účasti při výuce.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=602
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJBcB06