NICF_02 Nizozemština pro začátečníky II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Horáčková (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 N41
Předpoklady
! NI01_01 Jazyková cvičení I/1 && ! NI01_03 Jazyková cvičení I/2 && ! NI03_100 Bakalářská zk. z nizozemštiny && ! NI03_101 Souborná zkouška z nizozemského jazyka a literatury && ! NI05_100 Mag. zkouška
Znalost nizozemštiny poždaujeme na úrovni kurzu NICF_01: Nizozemština pro začátečníky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: NICF_01 - absolvováno
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kurz Nizozemština pro začátečníky I. Cílem tohoto předmětu je další rozvoj slovní zásoby, gramatiky a všech čtyřech jazykových dovedností tak, aby na konci kurzu studenti dosáhli úrovně A1 - A2 podle Evropského referenčního rámce.
Studenti budou na konci kurzu schopni dorozumět se v základních komunikačních situacích.
Výstupy z učení
Studenti dosáhnou úrovně A1 dle ERR a budou schopni se na konci kurzu dorozumět v komunikačních situacích odpovídajících této úrovni.
Osnova
  • V kurzu se probírají následující oddíly z učebnice Vanzelfsprekend:
  • 2. Hoe gaat het ermee? (Jak se daří?)
  • 3. Kunt u mij helpen? (Můžete mi pomoct?)
  • příp. 4. Hoe bedoelt u? (Jak to myslíte?)
Literatura
    povinná literatura
  • Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Werkboek / Rita Devos en Han Fraeters.
  • Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek / Rita Devos en Han Fraeters.
Výukové metody
seminář, každý týden dvě hodiny
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka, hodnocení domácích úkolů. Na konci semestru písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NICF_02