VIKED03 Vzdělávací technologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 0 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Tulinská (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví – Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví – Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VIKED03/01: Po 10:00–11:40 VP, M. Černý
Předpoklady
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Kurz se věnuje tématu Vzdělávacích technologií. Téma silně osciluje mezi teoreticky seriózní analýzou pedagogických teorií a jistou požadovanou řemeslnou zručností v oblasti tvorby jednotlivých digitálních vzdělávacích objektů; mezi pedagogikou a andragogikou; mezi teorií a praxí; požadavkem na obecnost a praktickou užitečností; mezi standardizovaností a svobodou.

Tuto polaritu kurz zachovává – zatímco přednášky jsou více teoretické a věnují se obecnějším informatickým konceptům, byť vztažených ke vzdělávání, tak cvičení se věnují tvorbě jednotlivých vzdělávacích objektů, jakkoli se neuchylují k instruktivnímu pojetí. Pokud jde o pedagogické pojetí, tak celý kurz stojí na myšlence kurátorsky orientovaného konektivismu s důrazem na tvorbu osobního vzdělávacího prostředí. Co přesně pod tímto vymezením chápeme, ponecháváme to na vašem zážitku a prožitku z celého kurzu.

V rámci kurzu se snažíme respektovat jistou svobodu – volbu vlastního osobního odborného zaměření každého jedince, o jeho zájem o danou problematiku. Kurz se tak snaží být spíše odrazovým můstkem nebo rozcestníkem proto, kým se člověk chce stát. Rádi bychom, aby vyvolával proces učení – tedy svobodného procesu učiněním se. Nikoli však podle představy autorů, ale podle vlastního svobodného rozhodnutí.

Přednášky jsou koncipované jako vstup do širších teoretických východisek informatiky tak, aby jejich absolventi měli představu nejen o existenci jednotlivých nástrojů či technologií, ale také o tom, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich základní principy, možnosti a limity. Porozumění těmto informacím je nezbytnou součástí kompetenční výbavy každého, kdo chce oblast vzdělávacích technologií dále rozvíjet a systematicky prohlubovat, nikoli pouze využívat již hotové předpřipravené nástroje. Součástí (téměř) každé přednášky bude krátké praktické procvičení daného tématu.

Zatímco přednášky spíše sledují otázku, proč věci fungují, tak jak fungují, smyslem cvičení je získat určitou zkušenost nebo zručnost v praktických oblastech vzdělávacích technologií. Jsou zaměřené především na práci s různými digitálními objekty, které jsou reflektovány v kontextu edTechu. To znamená, že nejde jen o osvojení si dovednosti manipulace s nástrojem, ale také o získání jisté didaktické dovednosti.

Didaktická dovednost může být zaměřená na oblast školní, andragogickou nebo i gerontopedagogickou, dle volby a zájmů studenta. V rámci každého cvičení musí odevzdat nejméně jeden úkol. V případě, že to odpovídá jeho zájmu a cílům uvedených v PLE, může v rámci jednoho cvičení odevzdat úkolů více.

Jednotlivé výstupy ze cvičení jsou pak součástí osobního portfolia studenta také předmětem společné závěrečné reflexe, ale také je může studující dále využít pro osobní sebeprezentaci nebo mapování studijního pokroku.

Osnova
 • Přednášky:
 • HW, IoT, mini počítače
 • 3D tisk, modelování,…
 • Multimédia
 • Koncepty rozšířené reality
 • Virtualizace a distribuované výpočty, cloud
 • Automaty a gramatiky, Turingův stroj
 • Značkovací jazyky, metadata
 • Programování a algorimizace
 • Informační systémy
 • Sémantické technologie
 • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
 • Dialogové systémy a počítačové zpracování emocí
 • Virtuální realita
 • Trendy, výzvy, možnosti


 • Cvičení:
 • PLE a nástroje na jeho tvorbu
 • E-portfolia a osobní web
 • Bitmapová grafika, infografika
 • Vektorová grafika; diagramy, schémata
 • Sazba a DTP, interaktivní magazíny
 • Prezentace, přezentační nástroje,
 • Tvorba videa a zvuku, základy střihu
 • Webináře
 • LMS I.
 • LMS II.
 • Nástroje na testování
 • Kolaborativní a kooperativní nástroje, peer assessement
 • Virtuální realita
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017, 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0. info
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
 • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3. info
 • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ a Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí. 1. vyd. Brno: Flow, 2017, 18 s. ISBN 978-80-88123-16-3. URL info
  neurčeno
 • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy. 2008. URL info
 • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 159 s. Elportal. ISSN 1802-128X. URL info
 • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004, xii, 432. ISBN 1852336722. info
 • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003, 238 s. ISBN 8073020491. info
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002, xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
 • HAJIČOVÁ, Eva, Jarmila PANEVOVÁ a Petr SGALL. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha: Karolinum, 2002, 156 s. ISBN 8024604701. info
 • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001, xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
 • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál. 2. opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000, 1 sv. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996, xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury. gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966, 209 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, seminář, cvičení na počítači, samostudium, kurátorská činnost.
Metody hodnocení
Pro presenční studenty:
 • Plní všechny úkol, tedy jak na přednášku (kratší), cvičení (delší)
 • Kurátorská služba: student si zvolí dvě témata (týdny), během kterých publikuje 3 tweety s odborným obsahem na dané téma s hashtagem předmětu. Během těchto týdnů také v Google Classroom odpovídá na dotazy kombinovaných studentů.
 • Max. 2 absence cvičení a 2 absence přednáškách. Pokud student danému tématu rozumí natolik, že se nepotřebuje dané přednášky nebo cvičení účastnit, může místo ní vypracovat článek na Medium, který poslouží ostatním studentům kurzu jako vzdělávací materiál.
  Pro kombinované studenty:
 • Plní všechny úkol, tedy jak na přednášku (kratší), cvičení (delší)
 • Kurátorská služba: student si zvolí dvě témata (týdny), během kterých publikuje 3 tweety s odborným obsahem na dané téma s hashtagem předmětu.
 • Pokud nenavštěvuje přednášky a cvičení, tak místo nich zpracuje 4 výpisky z četby (odbornou reflexi z literatury) na Medium a plní povinné průběžné autoevaluační testy.

  Ukončení Kolokvium o portfoliu, které obsahuje nejméně sesbírané úkoly, reflexe, směřování studenta, diskuse o kurátorské službě a o vědomostech dle obsahu kurzu. Součástí ukončení je test z průběžných autoevaluačních testových otázek.
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/edtech/studium/profilacni-predmety/vzdelavaci-technologie
  Twitter: #VTKISK
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je určen pro studenty CŽV. Studenti KISK si jej mohou zapsat pod kódem VIKMB41.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKED03