VIKMB33 Laboratoř vzdělávacích technologií

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 VP
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost a kladný vztah k informačním technologiím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Laboratoř se bude na podzim 2018 věnovat tématu digitálního informačního kurátorství. Jejím cílem bude seznámit studenty s teoretickým pozadím takové činnosti, osvojení si kompetencí nutných pro efektivní kurátorskou činnosti, tvorba vlastní sbírky a realizace krátkého výzkumu.
Laboratoř bude kombinovat spojení teoretických poznatků a informací s praktickou činností (aplikací různých modelů na různé situace) a výzkumně-analytickou složku.
Student, který absolvuje kurz bude připraven k práci kurátora digitálního informační obsahu, především s ohledem na edukační možnosti využití kurátorství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- teoreticky uchopit a kriticky reflektovat koncept kurátorství obsahu;
- využívat dostupné nástroje pro tvorbu sbírek;
- využívat kurátorství k edukačním aktivitám;
- tvořit sbírky digitálního obsahu;
- analyzovat, hodnotit a zkoumat takové sbírky.
Osnova
 • Úvodní informace, organisace a přehled kurzu, participace studentů na obsahu
 • Co je to kurátorství? Vyhledávání x objevování
 • Modely digitálního informačního kurátorství
 • Práce s nástroji I
 • Kurátorství a edukační koncept
 • Technologické aspekty kurátorství
 • Práce s nástroji II
 • Tvorba sbírky
 • Výzkumné metody pro analýzu a evaluaci I
 • Výzkumné metody pro analýzu a evaluaci II
 • Širší teoretické konotace, presentace příkladů dobré praxe
 • Presentace vlastní sbírky
Literatura
  povinná literatura
 • VAN DER PLUIJM, Robbert, Rich SIMMONDS a Mads HOLMEN. Search vs Discovery. Medium [online]. 2015 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://medium.com/thegraph/search-vs-discovery-1b80e045aea
 • WHITTAKER, Steve. Personal information management: from information consumption to curation. Annual review of information science and technology, 2011, 45.1: 1-62.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8663-0. Čítárna Munispace info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění. In Knihovny současnosti 2017. 1. vyd. Olomouc: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 64-75. ISBN 978-80-86249-83-4. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2015. 15 s. ISSN 1801-2213. URL info
  doporučená literatura
 • LORIE, Raymond A. Long term preservation of digital information. In: Proceedings of the 1st ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. ACM, 2001. p. 346-352.
 • DOWNES, Stephen. Models for sustainable open educational resources. Interdisciplinary journal of knowledge and learning objects, 2007, 3.1: 29-44.
 • BHARGAVA, Rohit. The 5 Models Of Content Curation [online]. 2011 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-5-models-of-content-curation.html
 • ČERNÝ, Michal. Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 24-26. ISSN 1336-0779. URL info
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3. URL info
 • OBRIST, Hans Ulrich. Stručná historie kurátorství. V českém jazyce vydání p. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2012. 201 stran. ISBN 9788070561676. info
  neurčeno
 • SILBERMAN, Melvin L.; BIECH, Elaine. Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips. John Wiley & Sons, 2015.
Výukové metody
Předmět má praktický charakter, je organisovaný formou workshopů, které kombinují přednášky či vstupy pedagoga s aktivitou studentů.
Metody hodnocení
Student na konci semestru presentuje svoji digitální sbírku. Studenti tvoří krátký výzkumný článek z dat, která o své sbírce získají.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKMB33