VIKMB41 Vzdělávací technologie

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Hana Tulinská (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 U33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VIKMB41/01: St 14:10–15:45 L11, D. Chytková
Předpoklady
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 14/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Kurz se věnuje tématu Vzdělávacích technologií. Téma silně osciluje mezi teoreticky seriózní analýzou pedagogických teorií a jistou požadovanou řemeslnou zručností v oblasti tvorby jednotlivých digitálních vzdělávacích objektů; mezi pedagogikou a andragogikou; mezi teorií a praxí; požadavkem na obecnost a praktickou užitečností; mezi standardizovaností a svobodou.

Tuto polaritu kurz zachovává – zatímco přednášky jsou více teoretické a věnují se obecnějším informatickým konceptům, byť vztažených ke vzdělávání, tak cvičení se věnují tvorbě jednotlivých vzdělávacích objektů, jakkoli se neuchylují k instruktivnímu pojetí. Pokud jde o pedagogické pojetí, tak celý kurz stojí na myšlence kurátorsky orientovaného konektivismu s důrazem na tvorbu osobního vzdělávacího prostředí. Co přesně pod tímto vymezením chápeme, ponecháváme to na vašem zážitku a prožitku z celého kurzu.

V rámci kurzu se snažíme respektovat jistou svobodu – volbu vlastního osobního odborného zaměření každého jedince, o jeho zájem o danou problematiku. Kurz se tak snaží být spíše odrazovým můstkem nebo rozcestníkem proto, kým se člověk chce stát. Rádi bychom, aby vyvolával proces učení – tedy svobodného procesu učiněním se. Nikoli však podle představy autorů, ale podle vlastního svobodného rozhodnutí.

Přednášky jsou koncipované jako vstup do širších teoretických východisek informatiky tak, aby jejich absolventi měli představu nejen o existenci jednotlivých nástrojů či technologií, ale také o tom, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich základní principy, možnosti a limity. Porozumění těmto informacím je nezbytnou součástí kompetenční výbavy každého, kdo chce oblast vzdělávacích technologií dále rozvíjet a systematicky prohlubovat, nikoli pouze využívat již hotové předpřipravené nástroje.

Zatímco přednášky spíše sledují otázku, proč věci fungují, tak jak fungují, smyslem cvičení je získat určitou zkušenost nebo zručnost v praktických oblastech vzdělávacích technologií. Jsou zaměřené především na práci s různými digitálními objekty, které jsou reflektovány v kontextu edTechu. To znamená, že nejde jen o osvojení si dovednosti manipulace s nástrojem, ale také o získání jisté didaktické dovednosti. Mají tedy bytostně praktický rozměr.

Didaktická dovednost může být zaměřená na oblast školní, andragogickou nebo i gerontopedagogickou, dle volby a zájmů studenta. V rámci každého cvičení musí odevzdat nejméně jeden úkol. V případě, že to odpovídá jeho zájmu a cílům uvedených v PLE, může v rámci jednoho cvičení odevzdat úkolů více.

Jednotlivé výstupy ze cvičení jsou pak součástí osobního portfolia studenta také předmětem společné závěrečné reflexe, ale také je může studující dále využít pro osobní sebeprezentaci nebo mapování studijního pokroku. Alespoň k jednomu tématu v rámci cvičení (což ale nijak neurčuje jeho prioritu) jsou připravené kurátorsky koncipované učební texty, které jsou vytvořené ve službě FOLD. Zastáncům klasičtější podoby budou dostupné ve formě klasických skript.

Osnova
 • Přednášky:
 • Koncepty rozšířené reality
 • Multimédia
 • Automaty a gramatiky, Turingův stroj
 • Počítačové sítě
 • Virtualizace a distribuované výpočty, cloud
 • Ukládání dat v počítači a datové struktury
 • Sémantické technologie
 • Informační systémy
 • Programování a algorimizace
 • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
 • Dialogové systémy a počítačové zpracování emocí
 • Asistivní technologie
 • Tablety, interaktivní tabule a leap motion

 • Cvičení:
 • PLE a nástroje na jeho tvorbu
 • E-portfolia a osobní web
 • Základy HTML a práce s Wiki
 • Cvičení z formálních jazyků a automatů
 • Tvorba videa a zvuku, základy střihu
 • Bitmapová grafika, infografika a QR kódy
 • Vektorová grafika; diagramy, schémata
 • Sazba a DTP, interaktivní magazíny
 • Webináře
 • LMS Moodle
 • Převrácená třída a microlearning
 • Kolaborativní a kooperativní nástroje
 • 3D tisk, 3D modelování, 3D skenování
 • Interaktivní tabule, nástroje na testování
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  neurčeno
 • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy. 2008. URL info
 • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 159 s. Elportal. ISSN 1802-128X. URL info
 • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
 • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 8073020491. info
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002. xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
 • HAJIČOVÁ, Eva, Jarmila PANEVOVÁ a Petr SGALL. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha: Karolinum, 2002. 156 s. ISBN 8024604701. info
 • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
 • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál [2 opr. vyd.] [prezenčně]. 2 opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000. 1 sv. (růz. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury., Logický základ teorie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966. 209 s. info
Výukové metody
Cvičení na počítači a přednáška. Samostudium založené na plnění vlastního studijního plánu.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení jsou následující (je třeba splnit všechny body):

 • Odevzdaný a uznaný úkol ke každému z cvičení (tam kde je možnost volby si student může zvolit, který z úkolů je mu bližší).
 • Pro presenční studenty je povinná účast na cvičeních. Přednášky jsou fakultativní, byť doporučené (pokud nechodíte na přednášky, tak ušetřený čas musíte věnovat něčemu jinému)
 • Vytvořený osobní vzdělávací plán a PLE, na základě niž bude probíhat závěrečné kolokvium. V plánu budou stanoveny jak vzdělávací cíle, tak evidence činností, které souvisí se studiem.
 • Účast na dvou konzultacích k PLE (možné je využít Skype) a úspěšné závěrečné kolokvium.
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3998
  Twitter: #VTKISK
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/VIKMB41

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 7. 2017 22:27, 30. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému