LJMedB06 Středověké encyklopedie

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 11:40–13:15 A32 stara
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Předmět je otevírán také pro studenty nefilologických oborů. Pro účast na přednášce (45 min) není nutná znalost latiny. Seminář, který bude vždy po přednášce následovat (opět 45 min), je určen pouze studentům se znalostí latiny. Vyžaduje se důkladná znalost latinského jazyka v rozsahu státní bakalářské zkoušky, složení bakalářské zkoušky však není podmínkou pro zapsání do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář poskytne přehled o vývoji encyklopedismu od pozdní antiky do konce středověku. Studenti se seznámí s různými přístupy autorů při vytváření kompilací a různými principy třídění látky na příkladu nejdůležitějších pozdně antických a středověkých encyklopedií. Součástí semináře bude četba významných latinských encyklopedistů.
Osnova
  • Důraz bude kladen především na následující encyklopedická díla: Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae; Cassiodorus, Institutiones; Isidor ze Sevilly, Etymologiae; Hrabanus Maurus, De rerum naturis; Alexander Neckam, De naturis rerum; Tomáš z Cantimpré, Liber de natura rerum; Bartoloměj Anglický, De proprietatibus rerum; Vincenc z Beauvais, Speculum quadruplex.
Literatura
  • MEIER, Christel. Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. München: W. Fink, 2002. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
  • KELLER, Hagen a Klaus GRUBMÜLLER. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungen und Entwicklungsstufen. München: W. Fink, 1992. info
  • MEYER, Heinz. Ordo rerum und Registerhilfen in mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1991, roč. 25, s. 315-339. ISSN 0071-9706. info
  • HÜNEMÖRDER, Christian. Antike und mittelalterliche Enzyklopädien und die Popularisierung naturkundlichen Wissens. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. 1981, roč. 65, s. 339-365. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
Metody hodnocení
zápočet bude udělen na základě ústního pohovoru, , při němž student prokáže základní orientaci v probrané látce, součástí bude rovněž překlad krátkého textu do češtiny
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2024.