LJMedB06 Středověké encyklopedie

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 15:00–16:35 A41 stara
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
důkladná znalost latinského jazyka v rozsahu státní bakalářské zkoušky, samotné složení bakalářské zkoušky není podmínkou pro zapsání do semináře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni objasnit zásadní momenty ve vývoji encyklopedismu od pozdní antiky do konce středověku; diskutovat o různých přístupech autorů při vytváření kompilací; porovnat různé principy třídění látky v nejdůležitějších pozdně antických a středověkých encyklopediích a samostatně zhodnotit přednosti či nedostatky těchto principů s ohledem na cílového čtenáře.
Osnova
 • Obecná charakteristika antických a středověkých encyklopedií.
 • Antické encyklopedie (Plinius Starší; Martianus Capella; Cassiodorus).
 • Raněstředověké encyklopedie (Isidor ze Sevilly; Hrabanus Maurus).
 • Proměny ve vývoji žánru ve 12. století (Honorius Augustodunensis; Hugo a Sancto Victore).
 • Souvislost encyklopedií s glosáři (Papias; Hugutio z Pisy; Johannes Balbus).
 • Zlatý věk encyklopedií (Alexander Neckam; Arnoldus Saxo; Bartholomeus Anglicus; Thomas de Cantimpré; Vincentius Bellovacensis).
 • Praktické pomůcky pro orientaci v encyklopediích (capitulatio, abecední řazení, rejstříky).
Literatura
 • MEIER, Christel. Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. München: W. Fink, 2002. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
 • KELLER, Hagen a Klaus GRUBMÜLLER. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungen und Entwicklungsstufen. München: W. Fink, 1992. info
 • MEYER, Heinz. Ordo rerum und Registerhilfen in mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1991, roč. 25, s. 315-339. ISSN 0071-9706. info
 • HÜNEMÖRDER, Christian. Antike und mittelalterliche Enzyklopädien und die Popularisierung naturkundlichen Wissens. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. 1981, roč. 65, s. 339-365. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium (20 min) - student prokáže základní orientaci v probrané látce a přeloží krátký text do češtiny. Vyžaduje se rovněž pravidelná účast na semináři (min. 75%) a aktivní účast při diskusích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2024.