LJMedB06 Středověké encyklopedie

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 11:40–13:15 A41 stara
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
důkladná znalost latinského jazyka v rozsahu státní bakalářské zkoušky, samotné složení bakalářské zkoušky není podmínkou pro zapsání do semináře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář poskytne přehled o vývoji encyklopedismu od pozdní antiky do konce středověku. Studenti se seznámí s různými přístupy autorů při vytváření kompilací a různými principy třídění látky na příkladu nejdůležitějších pozdně antických a středověkých encyklopedií. Součástí semináře bude četba významných latinských encyklopedistů.
Osnova
  • Důraz bude kladen především na následující encyklopedická díla: Martianus Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae; Cassiodorus, Institutiones; Isidor ze Sevilly, Etymologiae; Hrabanus Maurus, De rerum naturis; Alexander Neckam, De naturis rerum; Tomáš z Cantimpré, Liber de natura rerum; Bartoloměj Anglický, De proprietatibus rerum; Vincenc z Beauvais, Speculum quadruplex.
Literatura
  • MEIER, Christel. Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. München: W. Fink, 2002. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
  • KELLER, Hagen a Klaus GRUBMÜLLER. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungen und Entwicklungsstufen. München: W. Fink, 1992. info
  • MEYER, Heinz. Ordo rerum und Registerhilfen in mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1991, roč. 25, s. 315-339. ISSN 0071-9706. info
  • HÜNEMÖRDER, Christian. Antike und mittelalterliche Enzyklopädien und die Popularisierung naturkundlichen Wissens. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. 1981, roč. 65, s. 339-365. info
  • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
Metody hodnocení
zápočet bude udělen na základě ústního pohovoru, , při němž student prokáže základní orientaci v probrané látce, součástí bude rovněž překlad krátkého textu do češtiny
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2024.