NICF_02 Nizozemština pro začátečníky II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Mgr. Romana Železná (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 K33
Předpoklady
! NI01_01 Jazyková cvičení I/1 && ! NI01_03 Jazyková cvičení I/2 && ! NI03_100 Bakalářská zk. z nizozemštiny && ! NI03_101 Souborná zkouška z nizozemského jazyka a literatury && ! NI05_100 Mag. zkouška
Znalost nizozemštiny poždaujeme na úrovni kurzu NICF_01: Nizozemština pro začátečníky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: NICF_01 - absolvováno
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kurz Nizozemština pro začátečníky I. Cílem tohoto předmětu je další rozvoj slovní zásoby, gramatiky a všech čtyřech jazykových dovedností tak, aby na konci kurzu studenti dosáhli úrovně A1 - A2 podle Evropského referenčního rámce.
Studenti budou na konci kurzu schopni dorozumět se v základních komunikačních situacích.
Osnova
  • V kurzu se probírají následující tematické okruhy, které odpovídají čtyřem až pěti lekcím z učebnice Help 1: 1. Opakování
  • 2. Svátek, oslava, rodinné události
  • 3. Bydlení
  • 4. V obchodě
  • 5. Pracovní den
Výukové metody
seminář, každý týden dvě hodiny. Střídají se nerodilý a rodilý mluvčí.
Metody hodnocení
průběžné písemné testy, hodnocení domácích úkolů. Na konci semestru písemný test + ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Probírané kapitoly z učebnice Help budou naskenovány a najdete je ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.