PG33B65 Instruktorský kurz- kurz zážitkové pedagogiky

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
blokové cvičení 30 h. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství a studenti jedno nebo dvouoborové Pedagogiky a to ideálně ve čtvrtém semestru studia. V případě volných míst bude posléze otevřen i dalším případným zájemcům. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/6, pouze zareg.: 0/6
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřený na seznámení se (v roli účastníků) se základními principy a metodami zážitkové pedagogiky. V průběhu kurzu se následně seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik. Kurz bude realizován studenty druhého ročníku vzdělávacího modulu Zkušenostně reflektivní učení. Tito studenti budou pod metodickým vedením a přímou supervizí odborných lektorů (vyučujících).
Osnova
  • Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích: Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny.
Literatura
  • BARTON, Bob. Safety, risk and adventure in outdoor activities. 1st pub. London: Paul Chapman publishing, 2007, 189 s. ISBN 9781412920780. info
  • BUNTING, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006, xii, 243. ISBN 0736055029. info
  • GILBERTSON, Ken. Outdoor education : methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006, ix, 214. ISBN 0736047093. info
  • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink : pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 192 s. ISBN 8024703181. URL info
  • MARTIN, Andy, Daniel FRANC a Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ. Outdoor and experiential learning : an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004, xv, 198. ISBN 056608628X. info
Výukové metody
Interaktivní a kooperativní výuka. Typ výuky: bloková interaktivní výuka mimo Brno.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Aktivní účast
Informace učitele
http://www.acor.cz
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení, vycházejících z principů zkušenostně reflektivního učení. Kurz nabízí pestrou paletu zážitkových aktivit poskládaných do smysluplného celku (promyšlená dramaturgie, reflexe,…) tento kurz bude realizován mimo Brno (předpokládaná lokalita rekreační středisko Podmitrov) v termínu 8. 4. 2013 – 12. 4. 2013 (změna možná). Finanční spoluúčast studentů bude činit cca 1800,- Kč. Není možné absolvovat pouze část kurzu! Bližší podrobnosti se studenti dozví během semestru. K ukončení předmětu je nutné vyplnit zpětnou vazbu ke kurzu. Naleznete ji na: http://www.acor.cz/dotaznik.aspx.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.