PG33B65 Sebezkušenostní kurz zážitkové pedagogiky

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
blokové cvičení 30 h. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství a studenti jedno nebo dvouoborové Pedagogiky a to ideálně ve čtvrtém semestru studia. V případě volných míst bude posléze otevřen i dalším případným zájemcům. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy! Kurz není určen studentům programu zkušenostně reflektivního učení ve čtvrtém semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřený na seznámení se (v roli účastníků) se základními principy a metodami zážitkové pedagogiky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik. Kurz bude realizován studenty druhého ročníku vzdělávacího modulu Zkušenostně reflektivní učení. Tito studenti budou pod metodickým vedením a přímou supervizí odborných lektorů (vyučujících). Úspěšní účastníci kurzu po jeho absolvování obdrží akreditované osvědčení.
Osnova
  • Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích: Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny.
Literatura
  • BARTON, Bob. Safety, risk and adventure in outdoor activities. 1st pub. London: Paul Chapman publishing, 2007, 189 s. ISBN 9781412920780. info
  • BUNTING, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006, xii, 243. ISBN 0736055029. info
  • GILBERTSON, Ken. Outdoor education : methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006, ix, 214. ISBN 0736047093. info
  • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink : pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 192 s. ISBN 8024703181. URL info
  • MARTIN, Andy, Daniel FRANC a Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ. Outdoor and experiential learning : an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004, xv, 198. ISBN 056608628X. info
Výukové metody
Interaktivní a kooperativní výuka. Typ výuky: bloková interaktivní výuka mimo Brno.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Aktivní účast na všech částech kurzu (informační setkání, vlastní kurz a následné metodické setkání)
Informace učitele
http://www.acor.cz
http://www.acor.cz

Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení vycházejícího z principů zkušenostně reflektivního učení. Kurz nabízí pestrou paletu zážitkových aktivit sestavených do smysluplného celku (promyšlená dramaturgie, reflexe,…) tento kurz bude realizován mimo Brno (ekologické volnočasové centrum Švýcárna) v termínu 3.4. 2017 – 7. 4. 2017.

Finanční spoluúčast studentů (ubytování a strava) bude činit 2 500,- Kč, které budou složeny v následujících termínech u studentů Zkušenostně reflektivního učení (kancelář K4, kontakt: vengrinova.tereza@mail.muni.cz): úterý 14.2. 14:00-16:00, čtvrtek 16.2. 12:00-14:00, úterý 21.2. 14:00-16:00, čtvrtek 23.2. 12:00-14:00, úterý 28. 2. 14:00-16:00 a konečně čtvrtek 2. 3. 12:00-14:00.

Zde také studenti odevzdají vyplněné dotazníky (zdravotní deklarace, informovaný souhlas) - k dispozici na místě. Účastníkem kurzu se student stává až v tomto okamžiku! Není možné absolvovat pouze část kurzu!

Bližší podrobnosti se studenti dozví na povinné informační schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 23.3. od 18:00 v učebně ACOR. Další povinnou součástí kurzu je vyplnění zpětnovazebního dotazníku a závěrečné setkání po proběhnutí kurzu, které se bude konat ve středu 3.5. od 17:30 v učebně ACOR. Student, který se setkání nebude účastnit, nemůže obdržet osvědčení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/PG33B65