PG_ZKUPP14 Závěrečná zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (přednášející), Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )&& SEMESTR ( 4 )&& PG_ZKUPP5 Práce se skupinou
• Ukončené veškeré předměty vzdělávacího modulu: Zkušenostně reflektivní učení. • Odeslané všechny zpětné vazby k odstudovaným předmětům. • Podpisy na všech prezenčních listinách. • Odevzdaný závěrečný projekt v ELFu a uzavřené studium do 20. 4. 2014 (23:59) • Nedodržení termínů a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečných projektů z předmětu PG_ZKUPP13 Závěrečný projekt, včetně následné rozpravy a prověření rozsahu obecných znalostí, které studenti během trvání celého studia získali. Důraz je kladen na propojení principů zkušenostně reflektivního učení ve vztahu k zaměření na uplatnění v oblasti školství, například při zpracovávání průřezových témat RVP, jako metodik prevence, kariérní poradce a podobně.
Osnova
  • Průběh zkoušky je garantovaný vedoucím odborným pracovníkem projektu Zkušenostně reflektivní učení pro učitele (Mgr. Jan Kolář) a vzdělávací expertkou (Doc. Danou Knotovou). 1) Představení projektu. 2) Přečtení posudků, který má student k dispozici tři dny předem. 3) Diskuze nad závěrečným projektem.
Výukové metody
Bloková výuka mimo Brno (středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna) ve dnech 9. - 11. 5. 2014.
Metody hodnocení
Hodnocení za pomocí oponentských posudků a společné diskuze probíhá za účasti výše uvedení garanti zkoušky, kteří hodnotí do jaké míry je v rpojektech zřetelný akcent zkušenostně reflektivního učení v aplikaci do školního prostředí. Předně pro učitelské profese. Veškeré podrobnosti o ukončení najdete předně na webu www.acor.cz v ELFové podpoře. Nedodržení termínů a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.
Informace učitele
Tento kurz je realizován v rámci projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.