HV_802a Dějiny hudby: renesance a rané baroko A

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N41
Předpoklady
HV_801a Dějiny hudby I. A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje a stylových proměn evropské hudební kultury od konce středověku do poloviny 17. století z hlediska historického, hudebně teoretického i sociologického.
Výstupy z učení
Student získá nejen spolehlivou orientaci v proměnách zvukové podoby hudby období renesance, ale také schopnost sluchově analyzovat a identifikovat jednotlivé druhy i formy hudebního projevu renesančního období z jejich zvukové i písemné podoby.
Osnova
 • RENESANCE A HUDBA
 • Charakteristika období, vymezení časového prostoru, otázka názvu a členění epochy, charakteristické znaky hudby tohoto období, sociologická podmíněnost dobového provozování hudby.
 • Skladebné techniky a reprezentativní formy, princip autonomizace hudby: krystalizace vokální polyfonie, princip vokalizace, opuštění principu kantofirmální techniky, autonomizace hlasů, emancipace z přísně liturgické-funkční vazby a zdůrazňování vnitřních-„autonomních cílů“ hudebního díla.
 • Skladatelské generace a jejich hlavní představitelé – Eggebrechtovo periodizační schéma.
 • Problematika hudebního vývoje v českých zemích 15. a 16.století, hlavní představitelé, hudební prameny
 • HUDBA V OBDOBÍ BAROKA
 • Rané baroko a problematika jeho návaznosti na období vrcholné renesance, hlavní představitelé.
 • Zrod opery – její problematika hudební a sociologická, hlavní představitelé.
Literatura
  povinná literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k J.S.Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. info
  doporučená literatura
 • SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž, 1993. info
 • Musik im Abendland : Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Edited by Hans Heinrich Eggebrecht. München: Piper, 1991. 838 s. ISBN 3492029183. info
 • SEHNAL, Jiří. Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století. Vyd. 1. V Brně: Moravské muzeum, 1988. 228 s. : i. info
 • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Claudio Monteverdi : génius opery. Praha: Supraphon, 1985. 217 s., [2. info
 • Musikgeschichte in Bildern. Band 3, Musik des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. info
 • BUKOFZER, Manfred Fritz. Music in the baroque era : from Monteverdi to Bach. 1st pub. London: J.M. Dent & Sons, 1948. xv, 489. ISBN 0460034316. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: 1.) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evropské a české hudební kultury včetně znalosti její periodizace. 2.) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivých vývojových epoch. 3.) Orientace v širším kulturním a filozofickém zázemí jednotlivých epoch včetně znalosti teoretických a estetických reflexí. 4.) Znalost základních údajů o významných představitelích jednotlivých vývojových epoch. 5.) Orientace v pramenné základně a ve stavu bádání, znalost základní literatury k jednotlivým tematickým okruhům, znalost hlavních edic apod. Zkouška probíhá ústní formou, podobně jako ukončení předmětu VH_801a.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz
Audiomateriály ke kurzu jsou k dispozici na http://elf.phil.muni.cz (FF / Ústav hudební vědy / Hudební antologie, klíč "antologie").
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_802a