MED06 Přehled antické římské literatury

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! LJBcA07 Římská literatura republiky ) && (! LJBcA08 Římská literatura císařství ) && (! LJBcA06 Antická řecká literatura II ) && ! NOW ( LJBcA06 Antická řecká literatura II ) && ! NOW ( LJBcA08 Římská literatura císařství ) && ! LJBcA05 Antická řecká literatura I && ! OBOR ( LJ ) && ! OBOR ( FBLJpV ) && ! OBOR ( FBLJpH ) && ! OBOR ( FBLJpJ )
Žádné specifické požadavky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky, která navazuje na výklad o literatuře řecké (MED05), je představit v souhrnném výkladu jednotlivé žánry římské literatury od počátků až po tzv. úpadkové období římské prózy a poezie. Současně je cílem ukázat teoretická východiska ke zkoumání římské literatury, stejně jako vztah římské literatury k literatuře řecké (snahy o nápodobu, a naopak o osamostatnění).
Výstupy z učení
Studenti na konci tohoto kurzu jsou schopni:
- charakterizovat jednotlivá období římské literatury;
- vyjmenovat nejvýznamnější římské autory a jejich díla;
- přiřadit tato díla k odpovídajícím žánrům;
- vybranou část z těchto děl dokáží interpretovat na základě vlastní četby v českých překladech.
Osnova
 • 1. Periodizace římské literatury, odborná literatura, teoretická východiska zkoumání římské literatury
 • 2. lidová slovesnost v předliterárním období (věštby, písňová tvorba, příběhy)
 • 3. epika, dramatická tvorba archaického období (zvl. Plautus a Terentius)
 • 4. próza archaického období
 • 5. vznik římské básnické satiry (Lucilius); neóterikové (Catullus)
 • 6. filozofický epos (Lucretius)
 • 7. Cicero
 • 8. historikové tzv. Ciceronova a Augustova období (zvl. Caesar a Sallustius, Livius)
 • 9. dvě básnické generace Augustova období: Vergilius, Horatius
 • 10. elegikové (Tibullus a Propertius, Ovidius)
 • 11. próza prvního období římského císařství (Seneca, Petronius, Apuleius, Quintilianus, Tacitus, Plinius)
 • 12. poezie doby Neronovy a tzv. Flaviovská poezie (Persius, Iuvenalis, Seneca, Lucanus, Statius, Valerius Flaccus, Italicus)
 • 13. próza a poezie sklonku antiky (Symmachus, Historia Augusta, Ammianus Marcellinus, Augustin, Boethius, Prudentius, Claudius Claudianus).
Literatura
  povinná literatura
 • AUGUSTIN. Vyznání. Translated by Ondřej Koupil - Marie Kyralová - Pavel Mareš. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. 439 stran. ISBN 9788071951896. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Zápisky o válce galské. Translated by Jan Kalivoda. Praha: Naše vojsko, 2009. 245 s. ISBN 9788020610508. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Veršíky a verše. Translated by Dana Svobodová - Zdeněk Hron - Jiří Žáček. V tomto uspořádání 1. vy. Praha: BB art, 2001. 156 s. ISBN 8072576003. info
 • OVIDIUS. Proměny. Translated by Ivan Bureš. 3. vyd., v nakl. Avatar 1. Praha: Avatar, 1998. 438 s. ISBN 8085862255. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitryon a jiné komedie. Translated by Vladimír Businský, Edited by Eva Stehlíková. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 607 s. info
 • Dialog a satira : Platón, Xenofón, Cicero, Petronius, Seneca, Lúkianos. Praha: Odeon, 1977. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Z dějin císařského Říma uniCZbk197602011. 1. vyd., (Dějiny 2., přeprac. Praha: Svoboda, 1976. 473, [1] s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy [Tacitus, 1975]. 3., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. info
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký. Praha: Odeon, 1974. info
 • APULEIUS, Lucius. Zlatý osel. Praha: Svoboda, 1974. info
 • TIBULLUS, PROPERTIUS a Gaius Valerius CATULLUS. Pěvci lásky : Catullus, Tibullus, Propertius. Praha: Svoboda, 1973. info
 • FLACCUS, Horatius Q. Vavřín a réva : [souborné básnické dílo] : Epódy (Obsaž.) : Listy (Obsaž.) : Ódy (Obsaž.) : Satiry (Obsaž.). Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1972. 364 s. info
 • PETRONIUS ARBITER, zemř. 66 n.l. Satyrikon. Praha: Odeon, 1970. info
 • TERENTIUS AFER, Publius. Kleštěnec ; Formio : Formio. Praha: Odeon, 1969. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Katilinovo spiknutí ; Válka s Jugurthou : Válka s Jugurthou (Přít.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • AUGUSTIN. O Boží obci knih XXII. Translated by Julie Nováková. Přetisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 443 s. ISBN 9788024612843. info
 • AUGUSTIN. O Boží obci knih XXII. Translated by Julie Nováková. Přetisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 447 s. ISBN 9788024612843. info
 • AUGUSTIN. Doctrina christiana. Translated by Jana Nechutová. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2004. 230 stran. ISBN 8070217405. info
 • Die römische Literatur in Text und Darstellung. Edited by Michael von Albrecht - Anton D. Leeman. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 456 s. ISBN 3-15-008067-3. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 8021002689. info
 • BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinu. Boëthius, poslední Říman. Translated by Václav Bahník, Edited by Anežka Vidmanová-Schmidtová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1981. 205 s. : i. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky a lze využít i e-learningu. Od studentů je žádána 75% účast (výjimka možná po osobní domluvě s vyučujícím) a dále jsou studenti povinni číst a interpretovat průběžně vybrané české překlady povinné četby.
POVINNÁ ČETBA V RÁMCI PŘEDMĚTU MED06 (vyžadována také u ústní části bakalářské státní zkoušky z Mediteránních studií):
1. T. MACCIUS PLAUTUS a L. TERENTIUS AFER (od každého autora jedna komedie dle vlastního výběru).
2. C. VALERIUS CATULLUS (Zhořklé polibky, Triumvirové lásky, Veršíky a verše, nejlépe překlad D. Svobodové a J. Žáčka).
3. PUBLIUS VERGILIUS MARO: Aeneis, Zpěvy pastýřské.
4. Q. HORATIUS FLACCUS: Ódy (tj. překlad sbírky Carmina).
5. P. OVIDIUS NASO: Metamorfózy.
6. M. TULLIUS CICERO: alespoň jedna politická a jedna soudní řeč, jeden libovolný filozofický spis.
7. L. ANNAEUS SENECA: jakýkoli z jeho Dialogů a vlastní výběr z Listů Luciliovi (20 listů).
8. L. APULEIUS: Zlatý osel nebo PETRONIUS ARBITER: Satyrikon (Hostina u Trimalchiona).
9. Alespoň jedno historiografické dílo (autoři na výběr: C. IULIUS CAESAR, C. SALLUSTIUS CRISPUS, T. LIVIUS – alespoň 2 knihy, P. CORNELIUS TACITUS – alespoň dvě knihy).
10. Jedno dílo tzv. pozdní antiky (Aurelius AUGUSTINUS, BOETHIUS).
Metody hodnocení
Výstup je studentům udělen na základě úspěšného složení zkoušky, jejíž látka zahrnuje obsah kurzu MED05 a MED06: část zkoušky je formou písemného znalostního testu, část je formou ústního pohovoru o vlastní četbě a doplňkového zkoušení.
Informace učitele
POVINNÁ ČETBA V RÁMCI PŘEDMĚTU MED06 (vyžadována také u ústní části bakalářské státní zkoušky z Mediteránních studií):
1. T. MACCIUS PLAUTUS a L. TERENTIUS AFER (od každého autora jedna komedie dle vlastního výběru)
2. C. VALERIUS CATULLUS (Zhořklé polibky, Triumvirové lásky, Veršíky a verše, nejlépe překlad D. Svobodové a J. Žáčka)
3. P. VERGILIUS MARO: Aeneis, Zpěvy pastýřské.
4. Q. HORATIUS FLACCUS: Ódy (tj. překlad sbírky Carmina)
5. P. OVIDIUS NASO: Metamorfózy
6. M. TULLIUS CICERO: alespoň jedna politická a jedna soudní řeč, jeden libovolný filozofický spis
7. L. ANNAEUS SENECA: jakýkoli z jeho Dialogů a vlastní výběr z Listů Luciliovi (20 listů)
8. L. APULEIUS: Zlatý osel nebo PETRONIUS ARBITER: Satyrikon (Hostina u Trimalchiona).
9. Alespoň jedno historiografické dílo (autoři na výběr: C. IULIUS CAESAR, C. SALLUSTIUS CRISPUS, T. LIVIUS – alespoň 2 knihy, P. CORNELIUS TACITUS – alespoň dvě knihy)
10. Jedno dílo tzv. pozdní antiky (Aurelius AUGUSTINUS, BOETHIUS)
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií a literární komparatistiky zapisují předmět povinně se zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.