BA_F2 Finština 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 K33, Čt 16:00–17:40 L35
Předpoklady
BA_F1 Finština 1
Absolvování kurzu BA_F1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o druhou část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konversačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli znát a umět používat většinu jmenných i slovesných tvarů, být obeznámeni se základními větnými konstrukcemi, konverzovat na různorodá každodenní témata a s oporou v gramatických znalostech rozumět textu odpovídající úrovně.
Osnova
 • objektové pády
 • imperfektum
 • skloňování v množném čísle
 • větné typy
 • posesivní sufixy
 • imperativ
 • četba textů
 • konverzace
 • gramatická cvičení
Literatura
 • Hilkka Lindroos: Suomi-tšekki-suomi taskusanakirja. WSOY : Helsinki
 • Hilkka Lindroos: Stručná mluvnice finštiny
 • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. painos. Helsinki: Finn Lectura, 2016. 320 stran. ISBN 9789517927659. info
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda, 2002. 344 s. ISBN 8073350009. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, samostatné procvičování (e-learning)
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_F2