FAVBPa120 Bakalářský projekt

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Bochinová (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Daniel Krátký (cvičící)
Mgr. Katarína Kunkelová (cvičící)
Mgr. Bc. Barbora Kyas (cvičící)
Mgr. Veronika Lengálová (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terézia Porubčanská (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Stuchlíková (cvičící)
Mgr. Kateřina Šrámková (cvičící)
Mgr. Petr Veinhauer (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář věnovaný přípravě projektu bakalářské diplomové práce. Na konci kursu bude mít student k dispozici hotový projekt, na němž bude v případě jednooborového či hlavního studia dále pracovat v navazujících diplomových seminářích. Pro posluchače vedlejšího studia bude zpracovaný projekt konečným výsledkem, student však získá potřebné dovednosti pro své případné budoucí bádání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zpracovat projekt bakalářské práce, ať analytického, či výzkumného typu, zejména:
- navrhnout pro bakalářskou práci vhodný pracovní název,
- formulovat základní výzkumné otázky a pracovní hypotézy,
- prostudovat dostupnou literaturu a prozkoumat dosavadní výsledky v řešení dané problematiky,
- bádat v archivech,
- ujasnit si metodu zkoumání,
- vytvořit si pracovní plán,
- promyslet strukturu práce a navrhnout její členění,
- definovat korpus zkoumaných filmů,
- sestavit základní seznam pramenů a sekundární literatury,
- prezentovat projekt a obhájit ho v diskusi.
Osnova
 • Úvod
 • Návrh tématu
 • Metodologie
 • Studium sekundární literatury
 • Archivní bádání
 • Zpracování projektu
 • Prezentace projektu
 • Závěrečná diskuse
Literatura
  neurčeno
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, individuální konzultace, domácí práce, bádání v knihovnách a archivech.
Metody hodnocení
Závěrečný pohovor nad zpracovaným projektem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.