AJ01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Dettlaff, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jarmila Fictumová (cvičící)
Mgr. Eva Omelková (cvičící)
Mgr. Jana Vokáčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hrazdílková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 6 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
New Cambridge Advanced English, lekce 1 - 5 English or Czenglish, položky 1 - 150 Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Zaměřit se přitom jak na jazykové prostředky, tak na jazykové dovednosti. Součástí kurzu jsou: - diskuse a komunikační aktivity, které studentům pomohou zlepšovat schopnost se dobře domluvit - čtení (úkoly zaměřené na efektivní čtení, vnímání skrytých významů a různých stylových rovin) - poslechová cvičení (úkoly zaměřené na zlepšování porozumění) - praktické postupy, které mohou studenti použít při psaní - procvičování jazykových funkcí v různých situacích - opakování mluvnice se zvláštním zaměřením na "problémové oblasti" způsobené interferencí mateřského jazyka - soustavná pozornost věnovaná zlepšování výslovnosti - rozšiřování slovní zásoby - procvičování idiomů a slovních spojení (kolokací) Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Osnova
  • New Cambridge Advanced English, lekce 1 - 5 English or Czenglish, položky 1 - 150. Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Zaměřit se přitom jak na jazykové prostředky, tak na jazykové dovednosti. Součástí kurzu jsou: - diskuse a komunikační aktivity, které studentům pomohou zlepšovat schopnost se dobře domluvit - čtení (úkoly zaměřené na efektivní čtení, vnímání skrytých významů a různých stylových rovin) - poslechová cvičení (úkoly zaměřené na zlepšování porozumění) - praktické postupy, které mohou studenti použít při psaní - procvičování jazykových funkcí v různých situacích - opakování mluvnice se zvláštním zaměřením na "problémové oblasti" způsobené interferencí mateřského jazyka - soustavná pozornost věnovaná zlepšování výslovnosti - rozšiřování slovní zásoby - procvičování idiomů a slovních spojení (kolokací) Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Literatura
  • JONES, Leo. New Cambridge advanced English. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 192 s. ISBN 052162939X. info
  • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s. ISBN 8004253296. info
Metody hodnocení
Seminar; Assessment: written test / Seminář; Hodnocení: písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.