AJ01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (přednášející)
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek (cvičící)
Mgr. Barbora Kašpárková (cvičící)
Mgr. Jiří Lukl (cvičící)
Mgr. et Mgr. Hana Mihai (cvičící)
Mgr. Michal Mikeš (cvičící)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Worthington (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ01001/A: Po 9:10–10:45 G21, S. Kalová
AJ01001/B: Po 9:10–10:45 G31, J. Lukl
AJ01001/C: St 12:30–14:05 G21, S. Kalová
AJ01001/D: St 12:30–14:05 U14, H. Worthington
AJ01001/E: St 15:50–17:25 G21, O. Harnušek
AJ01001/F: St 15:50–17:25 U14, B. Kašpárková
AJ01001/G: Po 12:30–14:05 G21, S. Kalová
AJ01001/H: Po 12:30–14:05 G24, H. Mihai
AJ01001/I: St 14:10–15:45 G21, M. Mikeš
AJ01001/J: St 14:10–15:45 G12, S. Kalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 9 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Destination C1&C2, lekce 1 - 10
Topic-based Vocabulary - 10 témat
Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Zaměřit se přitom jak na jazykové prostředky, tak na jazykové dovednosti. Součástí kurzu jsou:
- diskuse a komunikační aktivity, které studentům pomohou zlepšovat schopnost se dobře domluvit
- poslechová cvičení (úkoly zaměřené na zlepšování porozumění)
- procvičování jazykových funkcí v různých situacích
- opakování mluvnice
- soustavná pozornost věnovaná zlepšování výslovnosti
- rozšiřování slovní zásoby
- procvičování idiomů a slovních spojení (kolokací)
Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Osnova
 • Destination Vocabulary Topics
 • 1 Introduction to the course
 • 2 Present time Family
 • 3 Thinking and learning Education
 • 4 Past time Home
 • 5 Change and technology Communication
 • 6 Revision and further practice weeks 1-5
 • 7 Future time Home
 • 8 Time and work Work and Leisure Progress test 1 (weeks 1-6)
 • 9 Passives and causatives Food
 • 9 Movement and transport Travel
 • 10 Modals and semi-modals Clothes
 • 11 Communication and the Media Media
 • 13 Revision and further practice weeks 8-12
Literatura
  povinná literatura
 • Man, Malcolm - Taylore-Konwles. Destinations C1&C2:. Macmillan 2007. ISBN 978-0-230-03540-9
 • FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI a Tony LONG. Advanced conversation practice : Success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 211 s. dotisk prvního vydání. info
  doporučená literatura
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila. Advanced Conversation Practice - Vocabulary Lists. první. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 139 s. Konverzace pro pokročilé - slovníček. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners : coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 74 s. ISBN 052159779X. info
 • CAPEL, Annette a Patricia ASPINALL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. Oxford: Oxford University Press, 1996. 206 s. ISBN 0194533433. info
  neurčeno
 • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994. viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
Výukové metody
semináře, e-learning
Metody hodnocení
Hodnocení: průběžné a písemné testy na počítači. Domácí příprava a povinnost navštěvovat výuku (jsou povoleny pouze 2 absence).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=535
Students are advised to take weekly tests in ELF (Vocabulary).
The progress tests (2 in each term, 70% overall) are a prerequisite for the examination at the end of the first year. Students can resit one test each term.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.