AJ01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jarmila Fictumová (cvičící)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Vémolová, M.A. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hrazdílková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 6 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
Osnova
  • The main aim of the course is to revise and consolidate what students have already learnt, and to develop and extend their knowledge further. This concerns both the elements of language and the skills. The course will contain: - discussions and communication activities that will help students improve their command of spoken English. - reading texts with tasks to read more effectively and to appreciate the implications and style of a text - listening exercises with tasks to improve students' listening skills - useful practical techniques that students can use in their writing - activities to practise the functional language needed in different situations - grammar revision, with special focus on the 'problem areas' caused by L1 interference - work on pronunciation - vocabulary development activities - work on idioms and collocations Students will be encouraged to improve their English in the self-access mode.
Literatura
  • New Cambridge Advanced English
  • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s. ISBN 8004253296. info
Metody hodnocení
Seminar; Assessment: written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.