AJ01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Bilá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Dezortová (cvičící)
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (cvičící)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Machová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Hana Mihai (cvičící)
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Procházka (cvičící)
Mgr. Eva Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ01001/A: Po 10:50–12:25 G21, M. Bilá
AJ01001/B: Po 10:50–12:25 G31, S. Kalová
AJ01001/C: Po 14:10–15:45 G21, H. Mihai
AJ01001/D: Po 14:10–15:45 G32, S. Kalová
AJ01001/E: Po 7:30–9:05 G21, M. Sučková
AJ01001/G: St 14:10–15:45 G21, L. Nepivodová
AJ01001/H: St 14:10–15:45 G01, A. Machová
AJ01001/I: St 15:50–17:25 G21, D. Kolcún
AJ01001/J: St 15:50–17:25 G22, L. Nepivodová
AJ01001/K: Út 19:10–20:45 G12, S. Kalová
AJ01001/L: Út 19:10–20:45 G21, N. Fořtová
AJ01001/M: Čt 7:30–9:05 G21, E. Sedláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 9 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Destination C1&C2, lekce 1 - 10
English or Czenglish, položky 1 - 150
Topic-based Vocabulary - 10 témat
Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti studentů a dále je rozšiřovat a rozvíjet. Zaměřit se přitom jak na jazykové prostředky, tak na jazykové dovednosti. Součástí kurzu jsou:
- diskuse a komunikaní aktivity, které studentům pomohou zlepšovat schopnost se dobře domluvit
- čtení (úkoly zaměřené na efektivní čtení, vnímání skrytých význam a různých stylových rovin)
- poslechová cvičení (úkoly zaměřené na zlepšování porozumění)
- praktické postupy, které mohou studenti použít při psaní
- procvičování jazykových funkcí v různých situacích
- opakování mluvnice se zvláštním zaměřením na "problémové oblasti" způsobené interferencí mateřského jazyka
- soustavná pozornost věnovaná zlepšování výslovnosti
- rozšiřování slovní zásoby
- procvičování idiomů a slovních spojení (kolokací)
Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Osnova
 • Destination Vocabulary Topics Czenglish
 • 1 Present time Family Items 1 - 15
 • 2 Thinking and learning Education Items 16 - 30
 • 3 Past time Family / Home Items 31 - 45
 • 4 Change and technology Communication Items 46 - 60
 • 5 PROGRESS TEST (WEEKS 1 – 4)
 • 6 Future time Home Items 61 – 75
 • 7 Time and work Work and Leisure Items 76 – 90
 • 8 Passives and causatives Food Items 91 – 105
 • 9 Movement and transport Travel Items 106 – 120
 • 10 PROGRESS TEST (WEEKS 6 – 9)
 • 11 Modals and semi-modals Clothes Items 121 – 135
 • 12 Communication and the Media Media Items 136 – 150
 • 13 PROGRESS TEST (WEEKS 11 – 12)
Literatura
 • Man, Malcolm - Taylore-Konwles. Destinations C1&C2:. Macmillan 2007. ISBN 978-0-230-03540-9
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s. ISBN 8004253296. info
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI a Tony LONG. Advanced conversation practice : Success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 211 s. dotisk prvního vydání. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila. Advanced Conversation Practice - Vocabulary Lists. první. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 139 s. Konverzace pro pokročilé - slovníček. info
 • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994. viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
 • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners : coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 74 s. ISBN 052159779X. info
 • CAPEL, Annette a Patricia ASPINALL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. Oxford: Oxford University Press, 1996. 206 s. ISBN 0194533433. info
Výukové metody
semináře, e-learning
Metody hodnocení
Hodnocení: průběžné a písemné testy na počítači. Domácí příprava a povinnost navštěvovat výuku (jsou povoleny pouze 2 absence).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=535
Students are advised to take weekly tests in ELF (Vocabulary and English or Czenglish).
The progress tests (3 in each term, 70% overall) are a prerequisite for the examination at the end of the first year. Students can resit one test each term.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.