AJ01001 Anglický jazyk I

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jarmila Fictumová (cvičící)
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (cvičící)
Mgr. Robert Hanč (cvičící)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simona Javůrková (cvičící)
Matthew Nicholls, B.Sc. (cvičící)
Mgr. Michaela Pňačeková (cvičící)
Mgr. Hana Smíšková (cvičící)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ01001/A: Po 8:20–9:55 G21, R. Hanč
AJ01001/B: Po 8:20–9:55 G22, M. Horáková
AJ01001/C: Po 10:00–11:35 G21, M. Horáková
AJ01001/D: Po 10:00–11:35 G22, R. Hanč
AJ01001/E: Po 13:20–14:55 G21, N. Fořtová
AJ01001/F: Po 13:20–14:55 G22, J. Fictumová
AJ01001/G: St 16:40–18:15 G21, S. Javůrková
AJ01001/H: St 16:40–18:15 G22, M. Pňačeková
AJ01001/I: St 18:20–19:55 G21, S. Javůrková
AJ01001/J: St 18:20–19:55 G22, M. Nicholls
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 9 seminárních skupin
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
New Cambridge Advanced English, lekce 1 - 5 English or Czenglish, položky 1 - 150 Hlavním cílem kurzu je zopakovat a upevnit znalosti student a dále je rozšiovat a rozvíjet. Zamit se pitom jak na jazykové prostedky, tak na jazykové dovednosti. Souástí kurzu jsou: - diskuse a komunikaní aktivity, které studentm pomohou zlepšovat schopnost se dobe domluvit - tení (úkoly zamené na efektivní tení, vnímání skrytých význam a rzných stylových rovin) - poslechová cviení (úkoly zamené na zlepšování porozumní) - praktické postupy, které mohou studenti použít pi psaní - procviování jazykových funkcí v rzných situacích - opakování mluvnice se zvláštním zamením na "problémové oblasti" zpsobené interferencí mateského jazyka - soustavná pozornost vnovaná zlepšování výslovnosti - rozšiování slovní zásoby - procviování idiom a slovních spojení (kolokací) Studenti budou vedeni k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku v jazyce samostatným studiem.
Osnova
  • Week 1 Revision EoC 1-25 Week 2 1.1, 1.2, 1.3 EoC 26-50, Family Week 3 1.4, 1.5, 1.6 EoC 51-75, Climate Week 4 2.1, 2.2, 2.3 EoC 76-100, Sightseeing Week 5 2.4, 2.6 EoC TEST1-100, Clothes Week 6 2.5, 2.7, 3.1 EoC 101-112, Town and Village Week 7 3.2, 3.3, 3.5 EoC 113-120, Culture Week 8 3.4, 3.6, 3.7 EoC 121-127, Home Week 9 4.1, 4.2, 4.4 EoC 128-133, Food Week 10 4.3, 4.5, 4.6 EoC 134-141, Shops Week 11 5.1, 5.2, 5.3 EoC 142-146, Travel Week 12 5.4, 5.5, 5.6 EoC 147-150, Nature
Literatura
  • JONES, Leo. New Cambridge advanced English. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 192 s. ISBN 052162939X. info
  • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 274 s. ISBN 8004253296. info
  • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
  • FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI a Tony LONG. Advanced conversation practice : Success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 211 s. dotisk prvního vydání. info
  • FICTUMOVÁ, Jarmila. Advanced Conversation Practice - Vocabulary Lists. první. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 139 s. Konverzace pro pokročilé - slovníček. info
  • VINCE, Michael. Advanced language practice. 1. ed. Oxford: Heinemann, 1994. viii, 295. ISBN 0-435-24124-9. info
  • BROADHEAD, Annie. Advance your English : a short course for advanced learners : coursebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 74 s. ISBN 052159779X. info
  • CAPEL, Annette a Patricia ASPINALL. Advanced masterclass CAE : student's book. Edited by Kathy Gude. Oxford: Oxford University Press, 1996. 206 s. ISBN 0194533433. info
Metody hodnocení
Seminar; Assessment: continuous + computer-based written test / Seminá; Hodnocení: průběžné a písemný test na počítači
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=6
Students are required to take weekly tests in ELF (Vocabulary and English or Czenglish). The tests are part of the Qualifying examination at the end of the first year.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.