NI01_01 Jazyková cvičení I/1

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nele Rampart (cvičící)
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Nele Rampart
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači si osvojí základy nizozemštiny, tzn. gramamtiku, základní slovní zásobu v rozsahu zhruba 1300 slov a všechny čtyři dovednosti - čtení, psaní, vyjadřování se i poslech.
Literatura
  • MÁČELOVÁ-VAN DEN BROECKE, Emmy a Dana SPĚVÁKOVÁ. Učebnice nizozemštiny pro Čechy : Wegwijs worden in Nederlands (Souběž.). 1. vyd. V Praze: H + H, 1997. 254 s. : i. ISBN 80-86180-00-X. info
  • KALSBEEK, Alice van, Marijke HUIZINGA a Folkert KUIKEN. Code Nederlands :bassisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen. 1e druk. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1995. 191 s. ISBN 90-280-6353-6. info
  • KALSBEEK, Alice van, Marijke HUIZINGA a Folkert KUIKEN. Code Nederlands :bassisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen. 1e druk. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1995. 190 s. ISBN 90-280-6423-0. info
  • BAKKER, Ineke de. Nederlands in hoofdlijnen :praktische grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995. 169 s. ISBN 90-01-05058-1. info
  • FONTEIN, A. M. a A. PESCHER-TER MEER. Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1993. 287 s. : i. ISBN 90-5517-143-3. info
  • FONTEIN, A. M. Help! :een cursus Nederlands voor buitenlanders. Edited by P. de. Kleijn. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1991. 282 s. ISBN 90-71938-55-7. info
  • FONTEIN, A. M. Help! :een cursus Nederlands voor buitenlanders. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1989. ISBN 90-71938-11-5. info
  • DE KLEIJN, P. a E. R. NIEUWBORG. Basiswoordenboek Nederlands. Leuven: Wolters, 1983. ISBN 90-309-9200-X. info
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.