NI01_01 Jazyková cvičení I/1

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Rozvrh
St 10:00–11:35 A32 stara, St 11:40–13:15 A33 stara, Pá 13:20–16:35 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se základům nizozemštiny tak, aby posluchač byl schopen komunikovat na úrovni mezinárodního certifikátu CNaVT "Elementaire kennis" ("Základní znalost"). Patří k tomu zvládnutí slovní zásoby, gramatiky a všech čtyř dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Předpokládaná úroveň studenta po úspěšném absolvování předmětu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky: A1.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Seznámení
 • 3. Seznámení
 • 4. Na cestě
 • 5.Na cestě
 • 6. V kavárně
 • 7. V kavárně
 • 8. Schůzka, domluva termínu
 • 9. Schůzka, domluva termínu
 • 10. Svátky
 • 11. Bydlení
 • 12. V obchodě
Literatura
 • FONTEIN, A. M. Help! :een cursus Nederlands voor buitenlanders. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1989. ISBN 90-71938-11-5. info
 • BAKKER, Ineke de. Nederlands in hoofdlijnen :praktische grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995. 169 s. ISBN 90-01-05058-1. info
 • MÁČELOVÁ-VAN DEN BROECKE, Emmy a Dana SPĚVÁKOVÁ. Učebnice nizozemštiny pro Čechy : Wegwijs worden in Nederlands (Souběž.). 1. vyd. V Praze: H + H, 1997. 254 s. : i. ISBN 80-86180-00-X. info
Výukové metody
Werkcolleges (8 uur per week).
Metody hodnocení
Osm hodin kontaktní výuky týdně formou cvičení. Výuka je rozdělená mezi lektorky: šest hodin Marta Kostelecká, dvě hodiny Sofie Royeaerd (rodilá mluvčí) Požadavky k zápočtu: Marta Kostelecká: prezence na hodinách, odevzdání všech domácích úkolů včas, student musí uspět u všech dílčích testů psaných během semestru, na konci semestru (v zkouškovém období) se píše závěrečný test. Sofie Royeaerd: - prezence na hodnách - odevzdání domácích úkolů včas - na konci semestru se píše závěrečný test
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.