LJBcA05 Dějiny antické literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Pro klasické archeology pouze dva kredity, neboť pro ně je tento kurz výběrový. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Hudečková
Rozvrh
Čt 10:50–11:35 30, Čt 11:40–12:25 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává celkový přehled počátků a vývoje jednotlivých literárních žánrů v archaickém a klasickém období dějin řecké literatury.
Osnova
  • Starořecká literatura, její časová a místní dimenze: periodizace. Počátky literární tvorby u Řeků. Rozvoj literárních druhů v archaickém a klasickém období (do konce 4. stol. př. Kr.): epika, lyrika, drama, próza historická, filozofická, řečnická. Formování výpravné prózy.
Literatura
  • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
  • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
  • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
  • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
  • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
  • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
  • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
  • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
  • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 s. info
Metody hodnocení
Jedná se o přednášku s návazností v jarním semestru. Výstupem je kolokvium.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.