LJBcA05 Dějiny antické literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmětem kurzu je řecká próza a poezie předattického a attického období (v souladu se standardní periodizací). Po skončení kurzu student
- dokáže rozlišit důležité žánry řecké prózy i poezie
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušných obdobích
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Periodizace starořecké literatury; odborná literatura
 • 2.-4. Poezie předattického období
 • 5.-6. Próza předattického období
 • 7.-9. Poezie attického období
 • 10.-12. Próza attického období
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
Výukové metody
Přednášky 1½ hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných textů.
Metody hodnocení
Samostatná četba textů v průběhu semestru (texty jsou dostupné v e-kurzu). Písemný test na konci semestru, minimální požadovaná úspěšnost je 60% (celkový počet možných bodů: 30; - je třeba dosáhnout alespoň 18 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.